Oficjalny Portal Miasta Kwidzyna

Logo Unii Europejskiej

Projekty w których uczestniczy Miasto Kwidzyn

pasek logotypów projektowych - od lewej: Fundusze Europejskie; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; Unia Europejska

Informacja o trwałości projektu „RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej”

W związku z zakończeniem realizacji projektu „RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 6 Integracja; Działanie 6.2. Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych...
dziewczyna na wózku inwalidzkim obok siedzi pies

Dostępne Miasto Kwidzyn

Miasto Kwidzyn realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępne Miasto Kwidzyn” finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa  dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd...
dziewczyna na wózku inwalidzkim obok siedzi pies

Dostępne mieszkanie – dla niepełnosprawnych

W ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” realizowanego przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwracamy Państwa uwagę na moduł „Dostępne Mieszkanie”. „Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim...

„Opieka wytchnieniowa” – rusza nabór wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub...
osoba na wózku inwalidzkim

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Miasto Kwidzyn przystępuje do naboru wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu. Ma również na...

Za daleko do kultury

  Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego realizuje na terenie gminy Kwidzyn projekt „Za daleko do kultury”. Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury stowarzyszenie zaprosiło do współpracy Gminny...

„Kierunek kultura on-line”

Kwidzyńskie Centrum Kultury zakończyło realizację projektu “Kierunek kultura on-line”. W ramach dofinansowania otrzymanego z Narodowego Centrum Kultury zakupiono nowoczesny sprzęt (wysokiej jakości kamery cyfrowe, statywy, uchwyty do stabilizacji obrazu, monitory, sprzęt komputerowy, mikrofony pojemnościowe...
człowiek siedzi pod drzewem, widać jego dłoń trzymającą książkę

Narodowe Czytanie 2022

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie zaprasza dzieci i dorosłych 3 września, w godzinach od 10.00 do 14.00 do udziału w wydarzeniu „Narodowe Czytanie 2022”. Program wydarzenia: 10:00 - Park przy Placu Plebiscytowym - Śpiewający korowód „Romantycznie nie znaczy...
opiekunka uczy seniorkę obsługi opaski bezpieczeństwa

Kwidzyńscy seniorzy odebrali pierwsze opaski bezpieczeństwa.

W ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów", mieszkańcy Kwidzyna w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w...

Ambasadorki Kultury Pomorza 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji plebiscytu na “Ambasadorki Kultury Pomorza 2022”. Plebiscyt skierowany jest do kobiet zaangażowanych w rozwój kultury Pomorza. Artystki i animatorki kultury, których twórczość nawiązuje do tradycyjnej lub współczesnej kultury regionu Pomorskiego,...
budynek Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie, widok noc a, na pierwszym planie Rondo Armii Krajowej

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie otrzymała dofinansowanie z programu „Blisko” Narodowego Centrum Kultury

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie  otrzymała dofinansowanie z programu  „Blisko” Narodowego Centrum Kultury. Kwota dofinansowania to prawie 140 tys. zł na dwa lata!!! BLISKO to B– Biblioteka |L - Lokalność |I - Inicjatywy |S- Społeczność |K-...
plakat z godłem i barwami Polski zawierający treści z artykułu

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie uczestniczy w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” – na rok 2022, który finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Na realizację Programu w roku 2022 Miasto Kwidzyn otrzymało: – wartość dofinansowania:...
plakat z godłem i barwami Polski zawierający treści z artykułu

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie uczestniczy w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu w roku 2022 Miasto Kwidzyn otrzymało: –...
plakat z godłem i barwami Polski zawierający treści z artykułu

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie bierze udział w Programie „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu w roku 2022 Miasto Kwidzyn otrzymało: wartość...

„Granty PPGR”. Harmonogram odbioru sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie

Urząd Miejski w Kwidzynie otrzymał 586 000 zł dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Zakupiliśmy 35 komputerów stacjonarnych, 205 laptopów, 6 tabletów i rozpoczynamy...

„Poznaj Polskę” dla kwidzyńskich szkół

W 2022 roku w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” Miasto Kwidzyn otrzymało dofinansowanie do wycieczek dla pięciu szkół podstawowych, w łącznej kwocie 59 390 zł. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu...
uczniowie SP nr 4 w Kwidzynie w goglach VR

Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, finansowana ze środków budżetu państwa. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu...

„ZmieniONA” Spotkanie dla kobiet – o wsparciu z Funduszy Europejskich

Bezpłatne webinarium - „ZmieniONA” Spotkanie dla kobiet - o wsparciu z Funduszy Europejskich i nie tylko, 20 kwietnia Informacje o spotkaniu Celem spotkania jest przedstawienie zagadnień związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz uzyskaniem wsparcia na szkolenia, doradztwo...
czyste powietrze

Program „Czyste Powietrze” – dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”. Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynku jednorodzinnym lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program oferuje dofinansowanie wymiany...

Projekt: Czyste powietrze w Kwidzynie – wymiana źródeł ciepła w 9 wybranych kamienicach

    W roku 2018 Miasto Kwidzyn zrealizowało zadanie pn. „Czyste powietrze w Kwidzynie – wymiana źródeł ciepła w 9 wybranych kamienicach”. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowalny...