Oficjalny Portal Miasta Kwidzyna

Projekty w których uczestniczy Miasto Kwidzyn

plakat z godłem i barwami Polski zawierający treści z artykułu

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie uczestniczy w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” – na rok 2022, który finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Na realizację Programu w roku 2022 Miasto Kwidzyn otrzymało: – wartość dofinansowania:...
plakat z godłem i barwami Polski zawierający treści z artykułu

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie uczestniczy w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu w roku 2022 Miasto Kwidzyn otrzymało: –...
plakat z godłem i barwami Polski zawierający treści z artykułu

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie bierze udział w Programie „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu w roku 2022 Miasto Kwidzyn otrzymało: wartość...

„Granty PPGR”. Harmonogram odbioru sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie

Urząd Miejski w Kwidzynie otrzymał 586 000 zł dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Zakupiliśmy 35 komputerów stacjonarnych, 205 laptopów, 6 tabletów i rozpoczynamy...

„Poznaj Polskę” dla kwidzyńskich szkół

W 2022 roku w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” Miasto Kwidzyn otrzymało dofinansowanie do wycieczek dla pięciu szkół podstawowych, w łącznej kwocie 59 390 zł. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu...
uczniowie SP nr 4 w Kwidzynie w goglach VR

Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, finansowana ze środków budżetu państwa. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu...

„ZmieniONA” Spotkanie dla kobiet – o wsparciu z Funduszy Europejskich

Bezpłatne webinarium - „ZmieniONA” Spotkanie dla kobiet - o wsparciu z Funduszy Europejskich i nie tylko, 20 kwietnia Informacje o spotkaniu Celem spotkania jest przedstawienie zagadnień związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz uzyskaniem wsparcia na szkolenia, doradztwo...
czyste powietrze

Program „Czyste Powietrze” – dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”. Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynku jednorodzinnym lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program oferuje dofinansowanie wymiany...

Projekt: Czyste powietrze w Kwidzynie – wymiana źródeł ciepła w 9 wybranych kamienicach

    W roku 2018 Miasto Kwidzyn zrealizowało zadanie pn. „Czyste powietrze w Kwidzynie – wymiana źródeł ciepła w 9 wybranych kamienicach”. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowalny...

Projekt: Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie

      Miasto Kwidzyn realizuje projekt „Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski współfinansowanego...

Projekty: RAZEM – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie oraz RAZEM na rzecz kwidzyńskiej...

      Miasto Kwidzyn rozpoczęło realizację dwóch wzajemnie uzupełniających się projektów dotyczących szeroko rozumianej rewitalizacji: RAZEM – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie oraz RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej.   Pierwszy projekt „Razem – rewitalizacja obszaru Stare Miasto...

Projekt: Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane

    Miasto Kwidzyn wraz z Gminą Kwidzyn, Miastem i Gminą Prabuty oraz z Gminą Ryjewo realizuje projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja,...

Projekt: Słoneczne Dachy Kwidzyna

      Miasto Kwidzyn wraz ze stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa realizuje projekt „Słoneczne Dachy Kwidzyna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Energia, Działania 10.3. Odnawialne źródła energii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem...

Projekt: Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów

      Miasto Kwidzyn wraz z Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. realizuje projekt „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów”   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11....

Projekt: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 –...

    Miasto Kwidzyn wraz z partnerami realizuje projekt „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi...