Rowerowy Kwidzyn

 

 

ZASADY OGÓLNE

Rowerowy Kwidzyn to lokalna kampania promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci i dorosłych. Poprzez rywalizacje, chcemy popularyzować rower jako środek transportu do szkoły, pracy. Uczymy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii.

Chcemy zmniejszyć liczbę samochodów dowożących dzieci do szkoły. Chcemy motywować wszystkich do inwestycji prorowerowych.

Zasady kampanii są bardzo proste: kto w okresie obowiązywania kampanii dotrze na lekcje/do pracy w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje pieczątkę do rowerowego dzienniczka. Po zakończeniu kampanii w każdej szkole wśród jej uczestników rozlosujemy atrakcyjne nagrody.

REGULAMIN KAMPANII ROWEROWY KWIDZYN

1. Kampania Rowerowy Kwidzyn (zwana dalej „Kampanią”) ma charakter konkursu. Kampania adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i pracowników szkół podstawowych z terenu Kwidzyna.

2. Głównym celem Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej.

3. Uczestnikiem Kampanii może być każdy uczeń i pracownik szkoły.

4. W ramach Kampanii liczone będą aktywne podróże do szkoły odbyte od dnia 03 czerwca do dnia 14 czerwca 2019 roku.

5. Za aktywne podróże uznaje się przejazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach z domu do szkoły i ze szkoły do domu.

6. Rejestracja aktywnych podróży prowadzona będzie każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie przybicie pieczątki w dzienniczku rowerowym [dzienniczki do pobrania w sekretariacie szkoły każdego dnia obowiązywania kampanii, pieczątki przystawiane są w sekretariacie szkoły].

7. Za każdą aktywną podróż uczestnik otrzymuje pieczątkę.

8. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy: wśród uczestników kampanii zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody [w każdej szkole].

9. Rozdanie nagród nastąpi w dniu zakończenia roku szkolnego.

 

rowerowy-kwidzyn-ulotka1

rowerowy-kwidzyn-ulotka2

 

Ulotka do pobrania:
Rowerowy Kwidzyn strona 1 
Rowerowy Kwidzyn strona 2