Kwidzyńska Rada Seniorów

 

 

Statut Kwidzyńskiej Rady Seniorów

 1. Uchwała Nr XXXIX/263/14 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Kwidzyńskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu / załącznik do uchwały

Uchwala Nr XXXIX 263 14 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie powolania Kwidzynskiej Rady Seniorow

Zalacznik do uchwaly

 1. Uchwała Nr XIII/69/15 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 listopada 2015 roku o zmianie Uchwały Nr XXXIX/263/14 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Kwidzyńskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu / załącznik do uchwały

Uchwala Nr XIII 69 15 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 listopada 2015 w sprawie powolania Kwidzynskiej Rady Seniorow

Zalacznik do uchwaly

 1. Uchwała Nr IV/61/19 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 marca 2019 roku o zmianie uchwały w sprawie powołania Kwidzyńskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu załącznik do uchwały

Uchwala nr IV 61 19 o zmianie w sprawie powolania Kwidzynskiej Rady Seniorow

 

Skład osobowy Kwidzyńskiej Rady Seniorów

 1. Lucyna Bielicka
 2. Krystyna Hanna Czarnowska
 3. Teresa Deyna
 4. Jolanta Figura
 5. Elżbieta Gelios
 6. Agnieszka Gołąbek – przewodnicząca Kwidzyńskiej Rady Seniorów
 7. Wolfgang Grzymała
 8. Bogdan Jałoszyński
 9. Zofia Konieczek
 10. Jadwiga Kowalik – Łukianow
 11. Walentyna Maciąg
 12. Renata Mosakowska
 13. Urszula Murawska
 14. Alicja Obuchowska
 15. Irena Olchowik
 16. Irena Olszewska
 17. Bronisława Pasternak
 18. Lidia Piotrowska
 19. Teresa Emilia Polasik
 20. Elżbieta Senderek – sekretarz Kwidzyńskiej Rady Seniorów
 21. Janina Skierkowska
 22. Ewa Stec
 23. Urszula Wardzińska – Adaszyńska
 24. Barbara Wilk – Malinowska
 25. Grażyna Żulczyk