Miejskie Przedszkole Nr 1 – Kadra

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Kwidzynie

Marzena Pokora – tel. 793 384 184, absolwentka Szkoły Wyższej im.Pawła Włodkowica w Płocku w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej, studia z zakresu wychowania przedszkolnego (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku), zarządzanie placówkami oświatowymi (Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie). Aktualnie zastępca dyrektora Przedszkola Integracyjnego w Kwidzynie.

Kadra Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Kwidzynie

NABÓR PODSTAWOWY
W dniach 17-19 maja zainteresowani pracą w przedszkolu publicznym pracownicy dotychczasowego przedszkola w obiekcie przy Willowej 15 (nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi) mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z CV w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: Oferta pracy w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Kwidzynie. Kopertę należy złożyć w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego (godz. 7:00 do 16:00). W/w pracownicy zostaną zatrudnieni w placówce w pierwszej kolejności.

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
W dniach 20-28 maja zostanie przeprowadzony uzupełniający nabór brakującej kadry do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Kwidzynie. Podanie o przyjęcie do pracy wraz z CV w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: Oferta pracy w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Kwidzynie należy złożyć w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego (godz. 7:00 do 16:00).

TERMINARZ NABORU
17-19 maja 2021: nabór pracowników aktualnie pracujących w przedszkolu niepublicznym
20-28 maja 2021: nabór pracowników w otwartym konkursie ofert
27-31 maja 2021: rozmowy dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 z kandydatami na pracowników przedszkola
2 sierpnia 2021: podpisanie umów z pracownikami Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Kwidzynie (umowy na czas nieokreślony obowiązujące od 1 sierpnia 2021 r.)
2 sierpnia 2021: podjęcie pracy w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Kwidzynie
2-15 sierpnia 2021: świadczenie pracy w tymczasowym obiekcie (Przedszkole Integracyjne, ul.Kościuszki/Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 5, ul.Hallera)
od 16 sierpnia 2021 r: świadczenie pracy w obiekcie przy ul.Willowej