Miejskie Przedszkole Nr 1 – Rodzice

Zasady pracy:

 1. Przedszkole jest czynne od 6:15 do 16:30
 2. Podstawa programowa realizowana jest od 8:00 do 13:00 [5 godzin]
 3. Odpłatność za pobyt 5 godzin/dzień – brak, za każdą rozpoczętą godzinę ponad 5 godzin/dzień – 1 zł.
 4. Odpłatność dla dzieci 6 letnich – tylko wyżywienie.
 5. Przedszkole nie pobiera innych opłat poza wyżywieniem i ewentualnym pobytem ponad 5 godzin/dzień.

Oferta edukacyjna dodatkowa:

 1. Miejskie Przedszkole nr 1 w Kwidzynie proponuje bezpłatne zajęcia dodatkowe umożliwiające realizację i poszerzające podstawę programową wychowania przedszkolnego:
  • zajęcia plastyczne,
  • zajęcia komputerowe,
  • zajęcia z zakresu ekologii,
  • zajęcia z elementami sensoplastyki,
  • zajęcia muzyczno – rytmiczne,
  • biblioterapia,
  • kodowanie na dywanie,
  • zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,
  • Koduj z Zosią,
  • zabawy w czytanie,
  • zajęcia kulinarne z elementami zdrowego żywienia,
  • zajęcia sportowe,
  • zajęcia wspierające zdrowie psychiczne dzieci,
  • zajęcia z robotyki – klocki Mindstorm,
  • „Mały inżynier” – zajęcia z konstrukcji modeli – klocki K-Next,
  • „Magiczny świat” – praca z konsolę sensoryczną K-First
  • Religia – na wniosek rodziców
  W przedszkolu prowadzone są zajęcia specjalistyczne:
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • zajęcia logopedyczne grupowe i indywidualne,
  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,
  • zajęcia edukacyjno – terapeutyczne.

Plan rozwoju przedszkola: plan rozwoju