Miejskie Przedszkole Nr 1 – O Nas

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne!
Zrobimy wszystko, aby było akceptowane, bezpieczne i zdrowe, pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na  świat, rozwijać własne zdolności i realizować cele.
Zapewnimy każdemu dziecku możliwość wszechstronnego rozwoju jego  talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole będzie atrakcyjnym miejscem nauki, zabawy, współdziałania i  nawiązywania relacji z innymi, otwartym na  inicjatywy wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, będzie  proponować różnorakie działania integrujące to  środowisko. Utrzymamy wysoki poziom nauczania i  wychowania. Będziemy poszerzać i unowocześniać bazę dydaktyczną przedszkola.