plakat z godłem i barwami Polski zawierający treści z artykułu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie uczestniczy w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” – na rok 2022, który finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na realizację Programu w roku 2022 Miasto Kwidzyn otrzymało:

– wartość dofinansowania: 150 128 zł

– całkowita wartość: 150 128 zł.

logotypy do projektu Celem Programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

 ADRESACI PROGRAMU

  • Odbiorcami Programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
  • Beneficjentami Programu mogą być osoby zamieszkujące na terenie Miasta Kwidzyna.


NA CZYM POLEGA TELEOPIEKA

W ramach Programu seniorom zostanie zapewniony dostęp do opasek bezpieczeństwa połączonych z całodobowym Centrum Telemonitoringu wyposażonych między innymi w:

  • przycisk SOS – funkcja szybkiego wezwania pomocy
  • detektor omdleń – funkcja wyzwalana automatycznie w sytuacji wykrycia upadku
  • lokalizator GPS
  • czujnik zdjęcia opaski
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe

Pomoc przyznawana w postaci opasek bezpieczeństwa jest bezpłatna.

Więcej informacji: http://mops.kwidzyn.samorzady.pl/korpuswsparciaseniorow,124

Poprzedni artykułProgram „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
Następny artykułZapisy! Teleopieka dla Seniorów 65+