Plakat programu
7 czerwca 2023 r. Burmistrz Miasta Kwidzyna podpisał umowę na otrzymanie środków w ramach Programu “Opieka 75+” na rok 2023.
Miasto Kwidzyn otrzymało dotację w wysokości 57.590 zł  Całkowity koszt realizacji zadania w 2023 roku wyniesie 95.983,33 zł .

Logotypy do projektu Korpus Wsparcia Seniorów

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
  1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
  2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
  3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
  4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr (55) 646-16-26 lub za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@mopskwidzyn.pl
Poprzedni artykułProgram „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
Następny artykuł10 lat mostu na Wiśle-krótka historia