Oświata

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023

Informacja_o_realizacji_zadań_oświatowych

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022

Informacja_o_realizacji_zadań_oświatowych

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

Informacja_o_realizacji_zadań_oświatowych

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020

Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych 2019/2020