pasek logotypów projektowych - od lewej: Fundusze Europejskie; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; Unia Europejska

pasek logotypów projektowych, od lewej: Fundusze Europejskie Program Regionalny; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W związku z zakończeniem realizacji projektu „RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 6 Integracja; Działanie 6.2. Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr RPPM.06.02.02-22-002/17-00) Miasto Kwidzyn, w celu zapewnienia trwałości projektu, gwarantuje mieszkańcom miasta dostęp do świadczenia następujących usług:

  • 30 miejsc (w tym dla 15 dzieci w wieku 6-12 lat oraz 15 dzieci w wieku 13 -18 lat) w placówce wsparcia dziennego „Centrum RAZEM”, która oferuje kompleksową pomoc terapeutyczną, psychologiczną, wychowawczą oraz organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Placówka będzie formą zdeinstytucjonalizowanego wsparcia całych rodzin zlokalizowanych na terenie rewitalizacji.
  • Poradnictwo 1 psychoterapeuty dla rodziców, młodzieży i dzieci.

Okres trwałości od 01.01.2023 r. do 31.12.2027 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 55 6464 716.

Poprzedni artykułPrzegrana SUPRY na inaugurację rundy
Następny artykułUdany rewanż MMTS na Chrobrym Głogów