Oficjalny Portal Miasta Kwidzyna

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

13 09 2019 roztrzygniecie edukacja1

Działania edukacyjne mające na celu budowanie lub utrwalanie dobrych relacji międzyludzkich i społecznych, w...

Działania edukacyjne mające na celu budowanie lub utrwalanie dobrych relacji międzyludzkich i społecznych, w tym służących przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, wyznanie, religię i bezwyznaniowość, pochodzenie etniczne i narodowe.

25 07 2019 konkurs mikrodotacje1

Edukacja, oświata i wychowanie – konkurs na mikrodotacje w zakresie inicjatyw młodzieżowych i edukacji...

Edukacja, oświata i wychowanie – konkurs na mikrodotacje w zakresie inicjatyw młodzieżowych i edukacji nieformalnej.

25 07 2019 konkurs dyskryminacja1

Działania edukacyjne mające na celu budowanie lub utrwalanie dobrych relacji międzyludzkich i społecznych

Działania edukacyjne mające na celu budowanie lub utrwalanie dobrych relacji międzyludzkich i społecznych, w tym służących przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, wyznanie, religię i bezwyznaniowość, pochodzenie etniczne i narodowe.

19 07 2019 protokol taniec1

Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży poprzez...

Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży poprzez organizację dwudniowej imprezy sportowej pn. „Mistrzostwa Polski FTS klas „B” i „A” w stylach tanecznych oraz XX Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Kwidzyna”.

24 04 2019 konkurs ofert1

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert w dziedzinie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla...

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert w dziedzinie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży.

01 03 2019 oferta rajdy rowerowe wiosenne1

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pn....

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pn. „Rajdy rowerowe wiosenne” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

01 03 2019 oferta rajdy rowerowe jesienne1

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pn....

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pn. „Rajdy rowerowe jesienne” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

25 02 2019 oferta1

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Kwidzyński Ośrodek Piłkarski „Rodło” pn....

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Kwidzyński Ośrodek Piłkarski „Rodło” pn. „Wspieranie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w międzynarodowym turnieju sportowym” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

04 01 2019 konkurs1

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej (część II – sesja merytoryczna) z dnia 4 stycznia...

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej (część II – sesja merytoryczna) z dnia 4 stycznia 2019 r.

07 12 2018 ogloszenie swietlice1

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania prowadzenia placówek wsparcia dziennego

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania prowadzenia placówek wsparcia dziennego.