Oficjalny Portal Miasta Kwidzyna

Logo Unii Europejskiej
Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

widok na Urząd Miejski w Kwidzynie

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozów socjoterapeutycznych

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U....
widok na Urząd Miejski w Kwidzynie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie „Edukacja, oświata i wychowanie – konkurs na mikrodotacje”

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ofert w dziedzinie „Edukacja, oświata i wychowanie – konkurs na mikrodotacje”
widok na Urząd Miejski w Kwidzynie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie „Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w dziedzinie „Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego”  
widok na Urząd Miejski w Kwidzynie

Ogłoszenie konkursu ofert „Edukacja, oświata i wychowanie – konkurs na mikrodotacje”

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13, art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i...
widok na Urząd Miejski w Kwidzynie

Ogłoszenie konkursu ofert „Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U....
widok na Urząd Miejski w Kwidzynie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży.  
widok na Urząd Miejski w Kwidzynie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  
widok na Urząd Miejski w Kwidzynie

Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów...

Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych adresowanej do dzieci i młodzieży w kwidzyńskich placówkach oświatowych...
widok na Urząd Miejski w Kwidzynie

Ogłoszenie konkursu ofert – placówka wsparcia dziennego

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XLVI/433/22 Rady Miejskiej  w Kwidzynie z dnia 28 listopada 2022 r. w...