Oficjalny Portal Miasta Kwidzyna

Logo Unii Europejskiej
Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Urząd Miejski w Kwidzynie

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych – Wspieranie i upowszechnianie...

Załączamy ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. ogłoszenie sport 2023 II półrocze
widok na Urząd Miejski w Kwidzynie

„Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Scenę lalkową im. Jana Wilkowskiego”

Załączamy "Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Scenę lalkową im. Jana Wilkowskiego". Scena Lalkowa

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie „Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku od...

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ofert w dziedzinie „Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat z rodzin dysfunkcyjnych...
widok na Urząd Miejski w Kwidzynie

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozów socjoterapeutycznych

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U....
widok na Urząd Miejski w Kwidzynie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie „Edukacja, oświata i wychowanie – konkurs na mikrodotacje”

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ofert w dziedzinie „Edukacja, oświata i wychowanie – konkurs na mikrodotacje”
widok na Urząd Miejski w Kwidzynie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie „Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w dziedzinie „Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego”  
widok na Urząd Miejski w Kwidzynie

Ogłoszenie konkursu ofert „Edukacja, oświata i wychowanie – konkurs na mikrodotacje”

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13, art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i...
widok na Urząd Miejski w Kwidzynie

Ogłoszenie konkursu ofert „Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U....
widok na Urząd Miejski w Kwidzynie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży.