Oficjalny Portal Miasta Kwidzyna

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat z...

 Kwidzyn, 13 maja 2021 r. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXI/208/20 rady miejskiej w Kwidzynie z dnia...

Posiedzenie komisji konkursowej

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Miejski w Kwidzynie

Zarządzenie Nr 298/2021 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 1 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Zarzadzenie_298 Ogłoszenie zal._nr_1_oferta zal._nr_2_zobowiazanie zal._nr_3_oswiadczenie   Wszystkie załączniki do pobrania    

Ogłoszenie o naborze kadry pedagogicznej do przedszkoli niepublicznych

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe, jako przyszły najemca nieruchomości, w których obecnie funkcjonują przedszkola, informuje, że od sierpnia 2021 zamierza podjąć działalność w zakresie opieki  przedszkolnej...

Rozstrzygnięcie konkursu – Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Rozstrzygnięcie konkursu - Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Urząd Miejski w Kwidzynie

Konkurs z zakresu zdrowia publicznego

ogłoszenie z zakresu zdrowia publicznego - załącznik 2021_2 ogłoszenie z zakresu zdrowia publicznego - załącznik 2021_2
Urząd Miejski w Kwidzynie

Rozstrzygniecie konkursu w dziedzinie wspieranie działalności środowisk abstynenckich…

Rozstrzygniecie konkursu w dziedzinie wspieranie działalności środowisk abstynenckich, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, osób zagrożonych uzależnionych i członków ich rodzin. Protokół...

Konkurs – Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Kwidzyn, 23 lutego 2021 r.   Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale rady miejskiej  nr XXI/208/20 w Kwidzynie z dnia 23 listopada...

Informacja o nieruchomościach przeznaczonych na prowadzenie przedszkoli i szkoły przez organizacje pożytku publicznego

Burmistrz Miasta Kwidzyna informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 24.02.2021r. do 17.03.2021r. wykazów zawierających informacje o nieruchomościach zabudowanych...

Ogłoszenie konkursu z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie Nr 283/2021 Burmistrza Miasta Kwidzyna, z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego...