Oficjalny Portal Miasta Kwidzyna

Logo Unii Europejskiej
Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Budynek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie zimą, z góry

Konkurs w dziedzinie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa dzieci i...

Protokół – ocena merytoryczna oferty w dziedzinie w dziedzinie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży”: protokół II 15.01.2024
Budynek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie zimą, z góry

Konkurs – Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U....
Budynek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie zimą, z góry

Konkurs – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U....
Turniej piłki ręcznej

Konkurs – Wspierwanie kultury fizycznej

Przedstawiamy protokuł z posiedzienia komisji konkursowej, w dziedzinie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży". protokół II 15.01.2024 Komisja konkursowa....
Budynek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie zimą, z góry

Konkurs – ekologia oraz ochrona dziedzictwa narodowego

Protokół - ocena merytoryczna oferty w dziedzinie "Ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" protokół II 05.01.2024 ekologia
Budynek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie zimą, z góry

Konkurs – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Protokół z posiedzenia komisji - merytoryczna ocena ofert w dziedzinie "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" protokół II 05.01.2024 kultura sztuka

Konkurs – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej protokół II 05.01.2024 placówka wsparcia dziennego
Obrazek dekoracyjny: na żółtym polu tekstowym napis UWAGA z wykrzyknikiem

Przedłużenie terminu składania ofert

Burmistrz Miasta Kwidzyna w oparciu o zapis w ogłoszeniu konkursowym podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 5 stycznia 2024 r. Otwarcie ofert...

Konkurs – Prowadzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej. Konkurs. Prowadzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów - protokół II 20.12.2023

Ogłoszenie konkursu „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej”

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U....