Oficjalny Portal Miasta Kwidzyna

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację „Phasma-Music”

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację "Phasma-Music" – KWIDZYN DLA LWOWSKIEJ FILHARMONII NARODOWEJ. Załącznik – Fundacja "Phasma-Music" – KWIDZYN DLA LWOWSKIEJ...

Konkurs – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Kwidzyn 30 sierpnia 2022 r. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXXIV/317/21 Rady Miejskiej  w Kwidzynie z...

Konkurs – Organizacja i koordynacja współzawodnictwa sportowego uczniów kwidzyńskich szkół w ramach SZS w...

Kwidzyn, 25 sierpnia 2022 r. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXXIV/317/21 Rady Miejskiej  w Kwidzynie z dnia 29...
Urzad Miasta A

Ogłoszenie konkursu pt. „Edukacja, oświata i wychowanie – konkurs na mikrodotacje”

Kwidzyn, 25 sierpnia 2022 r. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXXIV/317/21 Rady Miejskiej  w Kwidzynie z dnia 29...

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań pożytku publicznego

Przedstawiamy Państwu protokół z posiedzenia komisji konkursowej z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego z dnia 26 lipca 2022 r. .

Rozstrzygnięcie konkursu dot. organizacji wypoczynku letniego dla dzieci

"Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat z rodzin dysfunkcyjnych w formie...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty ZHP – Z polskim romantyzmem za pan...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kwidzyn - Zlot Drużyn Hufca ZHP im. Kwidzynikaów w Siemianach -...