Oficjalny Portal Miasta Kwidzyna

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie – Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, realizowana poprzez: 1) działania edukacyjne dotyczące odpowiedzialności wynikającej z posiadania zwierzęcia domowego; 2) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 3) opiekę nad bezdomnymi...

Rozstrzygnięcie konkursu – SPORT

Przedstawiamy protokuł z posiedzenia komisji konkursowej - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznastwa. Rozstrzygnięcie konkursu SPORT

Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie kultury

Komisja konkursowa dokonała rozstrzygnięcia konkursu w dziedzinie "Upowszechnienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego". Protokół z posiedzenia komisji konkursowej Rozstrzygnięcie konkursu - kultura

Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie kultury

Przedstawiamy Państwu protokuł z posiedzenia komisji konkursowej. Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie kultury

Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie sportu

Przedstawiamy Państwu protokuł z posiedzenia komisji konkursowej. Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie sportu

Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie – Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania narkomanii

Protokuł z rozstrzygnięcia konkursu - Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania narkomanii

Konkurs – Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie narkomanii

ogłoszenie konkurs Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie narkomanii

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat z...

 Kwidzyn, 13 maja 2021 r. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXI/208/20 rady miejskiej w Kwidzynie z dnia...