Oficjalny Portal Miasta Kwidzyna

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie kultury

Komisja konkursowa dokonała rozstrzygnięcia konkursu w dziedzinie "Upowszechnienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego". Protokół z posiedzenia komisji konkursowej Rozstrzygnięcie konkursu - kultura

Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie kultury

Przedstawiamy Państwu protokuł z posiedzenia komisji konkursowej. Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie kultury

Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie sportu

Przedstawiamy Państwu protokuł z posiedzenia komisji konkursowej. Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie sportu

Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie – Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania narkomanii

Protokuł z rozstrzygnięcia konkursu - Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania narkomanii

Konkurs – Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie narkomanii

ogłoszenie konkurs Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie narkomanii

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat z...

 Kwidzyn, 13 maja 2021 r. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXI/208/20 rady miejskiej w Kwidzynie z dnia...

Posiedzenie komisji konkursowej

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Miejski w Kwidzynie

Zarządzenie Nr 298/2021 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 1 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Zarzadzenie_298 Ogłoszenie zal._nr_1_oferta zal._nr_2_zobowiazanie zal._nr_3_oswiadczenie   Wszystkie załączniki do pobrania    

Ogłoszenie o naborze kadry pedagogicznej do przedszkoli niepublicznych

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe, jako przyszły najemca nieruchomości, w których obecnie funkcjonują przedszkola, informuje, że od sierpnia 2021 zamierza podjąć działalność w zakresie opieki  przedszkolnej...