Oficjalny Portal Miasta Kwidzyna

Logo Unii Europejskiej
Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na zadanie "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 la z rodzin...

„Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

protokół II 10 maja 2024

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa...

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr LVIII/553/23 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 listopada 2023...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr LVIII/553/23 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 listopada 2023...
25 02 2013 hala

Konkurs na mikrodotacje

W dniu 26 marca 2024 r. w Kwidzyńskim Centrum Sportu i Rekreacji odbyło się posiedzenie komisji konkursowej z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w...
Urząd Miejski w Kwidzynie

Konkurs ofert na wybór operatora projektu „Edukacja, oświata i wychowanie – konkurs na mikrodotacje”

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13, art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...
Urząd Miejski w Kwidzynie

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Biegania „Kwidzyn Biega”

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Biegania "Kwidzyn Biega" Oferta Stowarzyszenia Miłośników Biegania "Kwidzyn Biega"
Budynek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie zimą, z góry

Konkurs w dziedzinie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa dzieci i...

Protokół – ocena merytoryczna oferty w dziedzinie w dziedzinie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży”: protokół II 15.01.2024
Budynek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie zimą, z góry

Konkurs – Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U....