Zainwestuj w Kwidzynie

Zainwestuj w Kwidzynie i dołącz do międzynarodowych przedsiębiorstw takich jak: MM – Kwidzyn, Jabil Circuit Poland, Lacroix Electronics, Plati Polska, DS Smith Packaging, LEMAHIEU Polska, Knauf Pack, oraz szeregu krajowych firm, jak choćby Pamapol, Kompap, Modex, MIX, czy Iglotech. Firmy te zaufały nam i odnalazły w stolicy Powiśla szansę na rozwój, zwiększenie wydajności i podniesienie konkurencyjności. Lata naszej współpracy to zaufanie, ciepłe stosunki, wiara w sukces i wyjątkowe zaangażowanie, które mimo tego że trwają długo to, wciąż się rozwijają.

MM – Kwidzyn

Utworzenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego było strategiczną inicjatywą lokalnych władz samorządowych, wzmacniającą rozwój gospodarczy regionu i jego pozycję konkurencyjną w Unii Europejskiej.

Misją powstałego z rozmachem Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego jest przyciągnięcie innowacyjnych przedsięwzięć, rozwój przełomowych technologii oraz skupienie w jednym miejscu potencjału przedsiębiorczości, wiedzy i kapitału.KPPT to jednocześnie inkubator przedsiębiorczości z bogatą ofertą instytucji otoczenia biznesu, centrum szkoleniowo – ekspozycyjne oraz kompleksowo uzbrojone tereny inwestycyjne przeznaczone na przedsięwzięcia typu greenfield.

Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny to centrum rozwoju innowacji w dziedzinie zielonej energii, obejmujące sektory: badawczy, produkcyjny, usługowy, a także technologii zarządzania energią. Inteligentna infrastruktura Parku pełni zarówno funkcje użytkowe, demonstracyjne jak i badawcze, tworząc unikalne żywe laboratorium odnawialnych źródeł energii: energooszczędne rozwiązania architektoniczne i budowlane zasilane energią słońca, ziemi i wiatru. KPPT aktywnie uczestniczy oraz wspiera wszelkie inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, rozwoju innowacji oraz poszanowania energii i promocji energetyki odnawialnej w regionie.

Przedsięwzięcie realizowane zostało w ramach projektu pn. „Utworzenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego z centrum energii odnawialnej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Inwestycja ta prowadzona była w sąsiedztwie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego, w którym dziedzictwo historyczne przeplata się z nowoczesnością, a zaawansowane technologie harmonizują z pięknem krajobrazu.

Projekt został doceniony przez Komisję Europejską jako oficjalny partner Europejskiej Kampanii na rzecz Zrównoważonej Energii – SEEC Sustainable Energy Europe Campaign. SEEC wspiera i promuje najlepsze projekty, które realizują cele polityki energetycznej Unii Europejskiej. Dotyczy to między innymi wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii OZE oraz efektywności energetycznej jak również ekologicznego transportu i produkcji biopaliw. Partnerami Europejskiej Kampanii na rzecz Zrównoważonej Energii zostają najbardziej innowacyjne projekty będące inspiracją dla innych.

TYP Parku: przemysłowo – technologiczny

Etap rozwoju:

Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny stworzył zaplecze infrastrukturalne i organizacyjne, starannie dopasowując je do potrzeb i oczekiwań innowacyjnych przedsiębiorstw.

Serce Parku – Centrum KPPT – stanowi zespół inteligentnych budynków o łącznej powierzchni użytkowej 4 200 m2, przeznaczonych pod wynajem dla innowacyjnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. W skład kompleksu wchodzą:

  • Inkubator Przedsiębiorczości – nowoczesne powierzchnie biurowe, produkcyjne i usługowe dla nowopowstających, a także już działających mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP z kompleksowym wsparciem doradczo-biznesowym i administracyjnym (recepcja i wspólny sekretariat oraz wirtualne biuro);
  • funkcjonalne, spełniające najwyższe standardy biura dla instytucji otoczenia biznesu – firm świadczących usługi prawne, księgowo-rachunkowe, marketingu i reklamy, banków, funduszy kapitałowych i pożyczkowych, instytucji doradztwa finansowego oferujących wsparcie w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania (w tym z funduszy UE), jak również doradztwa w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy (w tym w zakresie ochrony własności intelektualnej);
  • biura zespołów realizujących misję KPPT: Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią, Nadwiślańskiego Klastra Energii Odnawialnej itp.;
  • zaawansowane zaplecze teleinformatyczne: portal internetowy, serwer stron www, e-mail, telefonia internetowa, wspólne bazy danych, DATA CENTER, platforma informatyczna dająca dostęp do baz danych Krajowego Transferu Technologii i Wiedzy oraz Innovation Relay Center (dostęp do europejskiego rynku technologii i innowacji);
  • nowocześnie wyposażone centrum konferencyjno-szkoleniowe wraz z innowacyjną, multimedialną częścią ekspozycyjną poświęconą problematyce odnawialnych źródeł energii; centrum udostępnia także powierzchnię wystawienniczą do prezentacji najnowszych osiągnięć technologicznych czy naukowych firmom i instytucjom naukowo-badawczym;
  • dom pasywny, pełniący funkcje demonstracyjne, promujące budownictwo energooszczędne, służący również do realizacji przedsięwzięć badawczych i naukowych z zakresu energoefektywności.

W bezpośrednim sąsiedztwie Centrum KPPT znajduje się 18 ha działek inwestycyjnych na sprzedaż. Atrakcyjne tereny z nowoczesną infrastrukturą drogową wraz z pełną infrastrukturą techniczną.

Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny
Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny

Most przez rzekę Wisłę stanowi bardzo ważne połączenie Kwidzyna z głównymi drogami krajowymi oraz autostradą A1, która oddalona jest od Kwidzyna zaledwie o 15 km.

Kwidzyn – most przez Wisłę
Kwidzyn – most przez Wisłę

Dogodniejsze korzystanie z funkcji metropolii trójmiejskiej w połączeniu z zaangażowaniem i doświadczeniem mieszkańców Powiśla z pracą w nowoczesnym środowisku technologicznym są naszym największym atutem.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której skład wchodzą kwidzyńskie tereny inwestycyjne, oferuje możliwość skorzystania z systemu zwolnień podatkowych, zgodnie z zasadami funkcjonowania stref ekonomicznych.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – Kwidzyn-Miłosna

Gwarantuje również szybką, profesjonalną i życzliwą obsługę oraz doradztwo na każdym etapie inwestycji. Ważnym argumentem inwestycji na obszarze PSSE jest możliwość kooperacji z firmami już działającymi na terenie Strefy oraz współpracę z regionalnym otoczeniem gospodarczym, naukowym i kulturalnym.
Wszyscy obecni i przyszli przedsiębiorcy, inwestujący lub pragnący zainwestować na terenie naszego miasta mogą liczyć na pełne wsparcie władz samorządowych, opiekę i pomoc w rozwiązywaniu problemów natury administracyjnej oraz naszą daleko idącą pomoc w rozwoju swojego przedsiębiorstwa.
Zapraszamy do Kwidzyna – tu naprawdę warto inwestować !

Skontaktuj się z nami: info@kwidzyn.pl