Oficjalny Portal Miasta Kwidzyna

Przetarg – ul Łąkowa 4

O g ł o s z e n i e Burmistrz  Miasta  Kwidzyna działając w oparciu o przepisy działu II rozdziału 4 ustawy z dnia 21...

Przetarg – ul. Starozamkowa

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz. 1990, z późn. zm.) oraz ...

Przetarg – ul. Wielka

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2020, poz. 1990) oraz    o rozporządzenie...

Przetarg – ul. Jesienna

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2020, poz.1990) oraz o rozporządzenie Rady...

Przetarg – ul. Tczewska

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2020, poz. 1990 z późn. zm.)...

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

  Załącznik do ogłoszenia Oferta Zarządzenie BMK w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat z...

 Kwidzyn, 13 maja 2021 r. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXI/208/20 rady miejskiej w Kwidzynie z dnia...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości ul. Graniczna

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 roku Nr 1990, z...