Oficjalny Portal Miasta Kwidzyna

przetarg ustny nieograniczony – ul. Łąkowa

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r....

przetarg ustny nieograniczony – ul. Malborska

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz....

przetarg ustny ograniczony – ul. Graniczna (dz.195/2)

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 roku Nr 1990, z późn....

przetarg ustny nieograniczony – ul. Wiosenna

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz. 1990 z późn. zm.) oraz...

przetarg ustny ograniczony – ul. Graniczna (dz.184/2)

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 roku Nr 1990, z...

Przetarg ustny nieograniczony – ul. Koszykowa

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz. 1990 z późn. zm.) oraz o...

Przetarg ustny nieograniczony – ul. Wielka

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2020, poz. 1990, z póżn. Zm.)...

Przetarg ustny nieograniczony – ul. Graniczna

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2020, poz. 1990 z późn. zm.)...

Przetarg – ul Łąkowa 4

O g ł o s z e n i e Burmistrz  Miasta  Kwidzyna działając w oparciu o przepisy działu II rozdziału 4 ustawy z dnia 21...