Budżet Obywatelski – Pliki do pobrania

W tym miejscu znajdują się wszystkie pliki, potrzebne do złożenia projektu w V edycji budżetu obywatelskiego w Kwidzynie w roku 2019.

Termin składania projektów: 30 sierpnia 2019 r. do godz. 16.00

1) Wypełniony formularz wraz z listą poparcia należy złożyć w wersji papierowej w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie – osobiście lub listownie na adres:
Urząd Miejski w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
z dopiskiem: „Kwidzyński Budżet Obywatelski na rok 2020”

2) W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU:

formularz_zgloszeniowy.pdf

LISTA POPARCIA JAKO ZAŁĄCZNIK OBOWIĄZKOWY DO FORMULARZA PROJEKTU:

lista_poparcia.pdf

Pozostałe dokumenty, związane z procedurą wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Kwidzynie

Uchwała Nr VI/78/19 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w mieście Kwidzynie

uchwala.pdf

Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 11 lipca 2019 r.w sprawie harmonogramu wdrażania Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, składu i zadań Zespołu do spraw Kwidzyńskieg oBudżetu Obywatelskiego, listy punktów wyznaczonych do głosowania oraz wzorów dokumentów wymaganych w ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego

zarzadzenie.pdf

REGULAMIN V EDYCJI KWIDZYŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:

regulamin_kbo.pdf