Budżet Obywatelski – Jakie projekty ?

W ramach tego przedsięwzięcia będą realizowane projekty zgodne z prawem i w granicach zadań oraz kompetencji miasta. Zakłada się, że projekty powinny dotyczyć realizacji przedsięwzięć obejmujących obszar w granicach administracyjnych miasta Kwidzyna. Każdy projekt powinien służyć mieszkańcom Kwidzyna oraz przyjmować formę ogólnodostępną dla wszystkich.

Projekt może złożyć każdy mieszkaniec Kwidzyna, który w momencie jego składania ukończył 16 lat.

Projekt w ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego należy składać na odpowiednim formularzu.

Jeden formularz zgłoszenia może dotyczyć tylko jednego projektu.

Koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 450 000 złotych.

Każda osoba może zaproponować dowolną liczbę projektów. Zgłoszenie uważa się za ważne jeżeli zostaną wypełnione wszystkie obowiązkowe pola w formularzu zgłoszenia.

Do każdego projektu musi być dołączona lista poparcia z podpisami:

a) w przypadku projektów, których planowany koszt realizacji nie przekracza 20 000 zł – co najmniej 25 mieszkańców Kwidzyna, którzy ukończyli 16 lat;

b) w przypadku projektów, których planowany koszt realizacji przekracza 20 000 zł – co najmniej 50 mieszkańców Kwidzyna, którzy ukończyli 16 lat.