Budżet Obywatelski – Harmonogram

Piąta edycja Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego odbywa się wg poniższego harmonogramu:

  1. Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego – od 05.08.2019 do 30.08.2019
  2. Weryfikacja formalno-prawna projektów – do 20.09.2019
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie – do 20.09.2019
  4. Głosowanie – od 07.10.2019 do 18.10.2019
  5. Oficjalne ogłoszenie wyników – do 22.10.2019