Budżet Obywatelski – Możesz liczyć na naszą pomoc

W każdy roboczy dzień tygodnia w godz. 07:00-15:00 osobiście lub telefonicznie można porozmawiać z ekspertami na temat zasad funkcjonowania Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Są to członkowie Zespołu ds KBO, powołani zarządzeniem Burmistrza Kwidzyna w dniu 11 lipca 2019 roku. (Zarządzenie Burmistrza Miasta)

Do zadań Zespołu należy weryfikacja złożonych projektów pod względem formalnym i merytorycznym. Członkowie Zespołu przeanalizują zgłoszone propozycje pod względem: możliwości realizacji, rzeczywistego kosztu, możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach miasta ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu, znaczenia dla lokalnej społeczności oraz dostępności projektów dla wszystkich mieszkańców Kwidzyna.

W skład Zespołu ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego wchodzą następujące osoby:

1. Jakub Kołodziejczyk – przewodniczący
2. Mirosław Góralski – zastępca przewodniczącego
3. Jolanta Grau
4. Beata Czarnecka
5. Piotr Szafarewicz
6. Krzysztof Ostrowski
7. Alina Żarczyńska
8. Anna Żylis
9. Marek Konieczek
10. Jadwiga Piotrowska
11. Leszek Sarnowski
12. Jan Kozłowski

Każda z osób udziela wszelkich informacji w dni robocze w godz. 7:00-15:00 pod nr tel. 55 6464700 lub osobiście w Urzędzie Miejskim przy ul. Warszawskiej 19