Budżet Obywatelski – Niezbędnik wnioskodawcy

Jak możesz wziąć udział w Budżecie Obywatelskim?

Propozycję  projektu  do  realizacji  może  złożyć  każdy  mieszkaniec  Kwidzyna,  który w momencie jego składania ukończył 16 lat.

Każda  osoba  może  zaproponować  dowolną  liczbę  projektów.

KROK1

Decydujesz na co wydać publiczne pieniądze. Zgłaszasz co potrzebne jest w Twojej okolicy, w Twoim mieście: uważasz, że potrzebny jest plac zabaw, boisko, park, a może jakieś wydarzenie kulturalne lub działania edukacyjne…

Budżet Obywatelski to „wydzielona” część budżetu miasta, o przeznaczeniu której decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez zgłaszanie pomysłów a następnie ich głosowanie. W Kwidzynie w 2017 roku, w trzeciej edycji budżetu Burmistrz Miasta wydzieli 1 milion złotych na pomysły Mieszkańców.

KROK2

Aby zgłosić swój pomysł musisz zebrać grupę ludzi, którzy poprą Twój pomysł. Mogą to być sąsiedzi, członkowie rodziny, każdy mieszkaniec Kwidzyna, który ukończył 16 lat! Tak – Budżet Obywatelski skierowany jest również do młodych mieszkańców naszego miasta. Nie ma też znaczenia, w której części miasta mieszkasz. Najważniejsze, że jesteś mieszkańcem Kwidzyna…

W trzeciej już edycji nie ma podziału na okręgi. Aby złożyć projekt należy do formularza dołączyć listę poparcia. Wzór listy poparcia możesz wziąć bezpośrednio w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

lub pobrać STĄD

Jeśli Twój projekt nie przekracza kwoty 20 tysięcy złotych potrzebujesz zebrać poparcie 25 mieszkańców Kwidzyna, zaś do projektu, którego wartość przekracza kwotę 20 tysięcy złotych potrzebujesz zebrać poparcie 50 mieszkańców Kwidzyna. Poparcie możesz zbierać wśród osób, które ukończyły 16 lat i mieszkają w Kwidzynie.

KROK3

Kiedy zebrałeś już poparcie dla swojego pomysłu, teraz musisz opisać swój pomysł na odpowiednim formularzu. Nie martw się, że jest w nim zbyt wiele rubryk. Jak to zrobić zawsze mogą podpowiedzieć Tobie członkowie Zespołu ds Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Informacje, gdzie ich szukać, znajdziesz W TYM MIEJSCU

Propozycję projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Kwidzyna, który ukończył 16 lat. Projekt zgłasza się na formularzu, w formie papierowej. Formularz możesz wziąć bezpośrednio w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

lub pobrać STĄD

KROK4

Swój projekt czyli wypełniony formularz wraz z poparciem musisz złożyć do Urzędu Miejskiego do 30 sierpnia 2019 roku do godz. 16.00. Teraz zajmą się nim urzędnicy, aby sprawdzić czy uwzględniłeś wszystkie koszty, czy Twój projekt jest zgodny z przepisami, czy może być realizowany na terenie miasta lub na gruncie, należącym do miasta. Urzędnicy z Zespołu ds Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego mają na to czas do 20 września 2019 roku. Jeśli zdarzy się, że w tym samym miejscu będą dwie różne propozycje projektów do realizacji urzędnicy spróbują wraz z Tobą stworzyć wspólny projekt tak, aby pogodzić wszystkich zainteresowanych.

Złożone projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną sprawdzone pod kątem poprawności formalnej i merytorycznej. Projekty zostaną ocenione według kryteriów, a w szczególności:
1) zgodności projektu z zadaniami własnymi miasta,
2) zgodności  projektu  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  z  przepisami  prawa  lokalnego i dokumentami strategicznymi miasta,
3) lokalizacji projektu w obszarze administracyjnym miasta,
4) dostępności projektu dla wszystkich mieszkańców miasta,
5) racjonalności realizacji projektu,
6) realności kosztów realizacji projektu,
7) poziomu kosztów, które projekt będzie generował w kolejnych latach

KROK5

W momencie, gdy Twój projekt przeszedł weryfikację formalną i merytoryczną możesz zacząć promować swój pomysł, aby jak najwięcej mieszkańców zechciało na niego oddać swój głos. To najtrudniejszy moment, gdyż trzeba zachęcić mieszkańców, sąsiadów i znajomych, aby zechcieli zagłosować. Teraz odbędzie się losowanie kolejności projektów, aby ich kolejność na liście do głosowania nie budziła żadnych wątpliwości wśród mieszkańców. Zachęć teraz jak największą liczbę mieszkańców do wyboru najciekawszych projektów do zrealizowania…

najpóźniej do 20 września 2019 r. – ogłoszenie listy projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania.

KROK6

Bierzesz udział w głosowaniu. Od ilości zebranych głosów będzie zależało czy Twój projekt zostanie zrealizowany. Głosować będziesz mógł pomiędzy 7 a 18 października 2019 r. w różnych punktach na terenie Kwidzyna. Listę punktów do głosowania ogłosi Burmistrz Kwidzyna.

Wszystkie projekty, które pomyślnie przeszły weryfikację, wezmą udział w głosowaniu. Każdy mieszkaniec Kwidzyna, który ukończył 16 lat będzie głosował JEDEN RAZ na maksymalnie trzy projekty – poprzez postawienie znaku X przy wybranych przez siebie projektach na specjalnym formularzu. Formularz głosowania pobrać można w wyznaczonych punktach do głosowania (wzór formularza na stronie www.kwidzyn.pl)

Oddanie  większej liczby  kart  do  głosowania,  wskazanie  więcej  niż trzech  projektów  lub  oddanie czystej karty bez dokonanego wyboru projektów czyni głos nieważnym.

Podczas  głosowania  obowiązuje  całkowity  zakaz  prowadzenia  wszelkiej  agitacji na  terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie lokali wyborczych.

KROK7

Ogłoszenie wyników wyboru projektów nastąpi do 22 października 2019 r. Te projekty, które zdobędą największą liczbę głosów zostaną zrealizowane już w 2020 roku! Jeśli Twój projekt zwyciężył oznacza to, że wykonałeś kawał dobrej roboty! I o to chodzi właśnie w Budżecie Obywatelskim – aby swój projekt poprzez głosowanie i poparcie innych mieszkańców Kwidzyna został zrealizowany. Już teraz zastanów się, jakie działania warto zrealizować w kolejnych edycjach BO w Kwidzynie…

Po podliczeniu ważnych głosów Burmistrz Kwidzyna poda do publicznej wiadomości listę projektów rekomendowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku.

Zakwalifikowane  zostaną  projekty  z  największą,  kolejną liczbą głosów  poparcia,  których  łączna wartość nie przekroczy kwoty zaplanowanych wydatków na dany rok.

Projekty,  które  w  głosowaniu  uzyskały  mniejszą liczbę głosów  poparcia  niż liczby  określone w §1 ust. 6, nie będą realizowane. W przypadku jednakowej liczby głosów projekt zwycięski wybrany zostanie drogą losowania

 

KROK8

Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest kontynuacja realizacji projektu w kolejnym roku budżetowym.

KROK9

Wszystkie informacje, zasady oraz procedury znajdziesz w regulaminie, który powinieneś przeczytać zanim zaczniesz wypełniać formularz!

REGULAMIN KWIDZYŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO – V EDYCJA KBO