Budżet Obywatelski – Co to jest ?

Budżet Obywatelski (inaczej budżet partycypacyjny) to demokratyczne narzędzie za pomocą którego – w ramach określonych zasad – władze samorządowe Kwidzyna oddają część budżetu miasta do dyspozycji mieszkańców a w następnie mieszkańcy sami decydują na co przeznaczyć środki finansowe. Realizacja KBO może się odbywać wyłącznie na zasadach określonych regulaminem.

Kwidzyński Budżet Obywatelski (KBO) ma:

  • umożliwić bezpośredni wybór zadań przez mieszkańców Kwidzyna do realizacji w ramach zabezpieczonej na ten cel kwoty w budżecie Miasta Kwidzyna;
  • zaktywizować mieszkańców Kwidzyna, szczególnie te osoby, które do tej pory mniej aktywnie wyrażały swoje potrzeby;
  •  zwiększyć świadomość mieszkańców o budżecie miejskim.