Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr LVIII/553/23 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2024.

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” – wdrażanie dzieci i młodzieży w bezpieczeństwo mieszkańców Kwidzyna.

Ogłoszenie Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Poprzedni artykułSprawa przedszkoli w Kwidzynie – w oczekiwaniu na decyzję Sądu Najwyższego
Następny artykułOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”