Urząd Miejski w Kwidzynie
fot. Aleksander Łubiński/UM

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13, art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej w dalszej części „ustawą” do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na wybór operatora projektu „Edukacja, oświata i wychowanie – konkurs na mikrodotacje”.

Ogłoszenie – otwarty konkurs ofert na wybór operatora projektu „Edukacja, oświata i wychowanie – konkurs na mikrodotacje”

Poprzedni artykułOgłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Biegania „Kwidzyn Biega”
Następny artykułUruchomienie strony internetowej dla mieszkańców