Oficjalny Portal Miasta Kwidzyna

Pierwszy przetarg – ul. Miłosna

OGŁOSZENIEPREZES TERENÓW REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWYCH „MIŁOSNA” SPÓŁKA Z O.O.Działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.O gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j.) oraz...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację „Phasma-Music”

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację "Phasma-Music" – KWIDZYN DLA LWOWSKIEJ FILHARMONII NARODOWEJ. Załącznik – Fundacja "Phasma-Music" – KWIDZYN DLA LWOWSKIEJ...

Konkurs – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Kwidzyn 30 sierpnia 2022 r. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXXIV/317/21 Rady Miejskiej  w Kwidzynie z...

Konkurs – Organizacja i koordynacja współzawodnictwa sportowego uczniów kwidzyńskich szkół w ramach SZS w...

Kwidzyn, 25 sierpnia 2022 r. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXXIV/317/21 Rady Miejskiej  w Kwidzynie z dnia 29...
Urzad Miasta A

Ogłoszenie konkursu pt. „Edukacja, oświata i wychowanie – konkurs na mikrodotacje”

Kwidzyn, 25 sierpnia 2022 r. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXXIV/317/21 Rady Miejskiej  w Kwidzynie z dnia 29...