Oficjalny Portal Miasta Kwidzyna

Logo Unii Europejskiej
symbole prawa: waga Temidy, książki i młotek sądowy leżące na blacie stołu

Ogłoszenie o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych

31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników działających przy sądach powszechnych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony – ul. Długa

I przetarg ustny nieograniczony - ul. Długa Mapka lokalizacyjna

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony – ul. Owcza

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony - ulica Owcza  

Drugi przetarg ustny nieograniczony – ul. Lotnicza

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2023, poz. 344) oraz  o...

Drugi przetarg ustny nieograniczony – ul. Sosnowa

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344)...

Drugi przetarg ustny nieograniczony – ul. Poligonowa

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 344.) oraz...

Drugi przetarg ustny nieograniczony – ul. Łamana

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 344) oraz  o...

Drugi przetarg ustny nieograniczony – ul. Jesienna

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2023 r., poz. 344) oraz ...
widok na Urząd Miejski w Kwidzynie

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozów socjoterapeutycznych

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U....
widok na Urząd Miejski w Kwidzynie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie „Edukacja, oświata i wychowanie – konkurs na mikrodotacje”

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ofert w dziedzinie „Edukacja, oświata i wychowanie – konkurs na mikrodotacje”