Oficjalny Portal Miasta Kwidzyna

widok na Urząd Miejski w Kwidzynie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży.  
widok na Urząd Miejski w Kwidzynie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  
widok na Urząd Miejski w Kwidzynie

Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów...

Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych adresowanej do dzieci i młodzieży w kwidzyńskich placówkach oświatowych...
widok na Urząd Miejski w Kwidzynie

Ogłoszenie konkursu ofert – placówka wsparcia dziennego

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XLVI/433/22 Rady Miejskiej  w Kwidzynie z dnia 28 listopada 2022 r. w...

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kwidzyna na...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1899 z późn. zm.)...
widok na Urząd Miejski w Kwidzynie

Ogłoszenie o konkursie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa dzieci i...

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XLVI/433/22 Rady Miejskiej  w Kwidzynie z dnia 28 listopada 2022...

Ogłoszenie o konkursie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XLVI/433/22 Rady Miejskiej  w Kwidzynie z dnia 28 listopada 2022 r. w...

Pierwszy przetarg – ul. Chopina

O g ł o s z e n i e  Burmistrz  Miasta  Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o...