Oficjalny Portal Miasta Kwidzyna

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat z...

 Kwidzyn, 13 maja 2021 r. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXI/208/20 rady miejskiej w Kwidzynie z dnia...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości ul. Graniczna

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 roku Nr 1990, z...

Unieważnienie konkursu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Kwidzyna Zgodnie z § 7 ust. 5 ogłoszenia będącego załącznikiem do...

Przetarg – ul. Misia Colargola

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2020, poz. 1990 z późn. zm.)...

Przetarg – sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Łąkowej 4/3

O g ł o s z e n i e Burmistrz  Miasta  Kwidzyna działając w oparciu o przepisy działu II rozdziału 4 ustawy z dnia 21...

Konkurs na dyrektorów przedszkoli miejskich w Kwidzynie

Miejskie Przedszkole nr 1 w Kwidzynie przy ul. Willowej 15 Miejskie Przedszkole nr 2 w Kwidzynie przy ul. Kochanowskiego 34 Konkurs na dyrektorów Przedszkoli...

Posiedzenie komisji konkursowej

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

II przetarg – ul. Jesienna Obr.01

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2020, poz.1990) oraz o rozporządzenie Rady...

Przetarg – ul. Graniczna, obr.4

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2020, poz. 1990 z późn. zm.)...

Przetarg – ul. Tczewska, obr.1

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2020, poz. 1990 z późn. zm.)...