Oficjalny Portal Miasta Kwidzyna

Logo Unii Europejskiej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia z dnia 16.04.2024

Przetarg ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

Burmistrz Miasta Kwidzyna  działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344...

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa...

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr LVIII/553/23 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 listopada 2023...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr LVIII/553/23 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 listopada 2023...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykaz działek stanowiących własność Miasta Kwidzyna przeznaczonych do zbycia. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

Stawki czynszu zostały określone w Zarządzeniu nr 567/2022 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 22 listopada 2022r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawianie, wynajmowanie...