Oficjalny Portal Miasta Kwidzyna

Logo Unii Europejskiej

Ogłoszenie konkursu pt. „Ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U....

Ogłoszenie konkursu pt. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U....

Ogłoszenie konkursu pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa dzieci i...

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U....
Budynek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie zimą, z góry

Ogłoszenie pn. „Prowadzenie Dziennego Domu Pobytu dla seniorów”

Burmistrz Miasta Kwidzyna zaprasza składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert. Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie Dziennego Domu Pobytu dla seniorów Ogłoszenie  
Urząd Miejski w Kwidzynie

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację Edukacji i Rozwoju „FLOW”

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację Edukacji i Rozwoju "FLOW" pn. "Rozwijam zainteresowania i eksperymentuję, a nie ryzykuję" w trybie...
dłoń trzymająca młotek w geście przebijania ofert

Drugi przetarg ustny nieograniczony – ul. Malborska

Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – ul. Malborska Przetarg - ul. Malborska 138 2 mapa_Malborska
dłoń trzymająca młotek w geście przebijania ofert

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony – ul. Malborska

Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – ul. Malborska Przetarg - ul. Malborska 137 8 i 437 mapa_Malborska
dłoń trzymająca młotek w geście przebijania ofert

Pierwszy przetarg ustny ograniczony – ul. Spokojna

Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości – ul. Spokojna Przetarg - ul. Spokojna mapa_Spokojna
dłoń trzymająca młotek w geście przebijania ofert

Drugi przetarg ustny nieograniczony – lokal mieszkalny, ul. Sztumska 12/2

Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – ul. Sztumska Przetarg - ul. Sztumska
dłoń trzymająca młotek w geście przebijania ofert

Pierwszy przetarg ustny ograniczony – ul. Żwirowa

Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości – ul. Żwirowa Przetarg - ul. Żwirowa mapa _Żwirowa