Budynek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie zimą, z góry
Foto: Mirosław Gawroński

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert.

Ogłoszenie konkursu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 2024-2026

Poprzedni artykułDni otwarte w szkołach
Następny artykułKonkurs – Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego