Komisja konkursowa dokonała rozstrzygnięcia konkursu w dziedzinie „Upowszechnienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

Rozstrzygnięcie konkursu – kultura