23 04 2018 bo1

Rusza kolejna edycja Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego

IV edycja Kwidzyńskiego Budżetu przed nami!

Budżet Obywatelski to nic innego jak część budżetu naszego miasta, o przeznaczeniu którego decydują w głosowaniu mieszkańcy Kwidzyna. Budżet KBO wynosi w tym roku 1 milion złotych. Każda osoba może zaproponować dowolną liczbę projektów. Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie www.kwidzyn.pl.

W przypadku projektów nieprzekraczających kwoty 20 tysięcy złotych swoje poparcie musi udzielić 25 mieszkańców Kwidzyna, zaś do projektu, którego wartość przekracza kwotę 20 tysięcy złotych swoje poparcie musi zgłosić 50 mieszkańców Kwidzyna. Poparcie można zbierać wśród rodziny i znajomych, które ukończyły 16 lat i mieszkają w Kwidzynie. Propozycję projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Kwidzyna, który ukończył 16 lat. Projekt zgłasza się na odpowiednim formularzu, w formie papierowej.

Złożone projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną sprawdzone pod kątem poprawności formalnej i merytorycznej. Projekty zostaną ocenione według kryteriów, a w szczególności:

1) zgodności projektu z zadaniami własnymi miasta,
2) zgodności projektu z obowiązującymi przepisami prawa, z przepisami prawa lokalnego i dokumentami strategicznymi miasta,
3) lokalizacji projektu w obszarze administracyjnym miasta,
4) dostępności projektu dla wszystkich mieszkańców miasta,
5) racjonalności realizacji projektu,
6) realności kosztów realizacji projektu,
7) poziomu kosztów, które projekt będzie generował w kolejnych latach

Harmonogram tegorocznego KBO:

1) od 23 kwietnia 2018 r. do 18 maja 2018 r. do godz.16.00 – składanie projektów,
2) od 21 maja 2018 r. do 8 czerwca 2018 r.– weryfikacja formalno-prawna projektów, ogłoszenie listy projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania oraz losowanie kolejności projektów na liście podczas głosowania,
3) od 11 czerwca 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. do godz. 16.00 – głosowanie dotyczące wyboru projektów,
4) do 29 czerwca 2018 r. – ogłoszenie wyników wyboru projektów.
5) Po 1 stycznia 2019 r. – realizacja wybranych projektów.

Zapraszamy!

Załączniki:

docRegulamin Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego

docZarządzenie w sprawie harmonogramu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego

docFormularz zgłoszenia projektu

docLista poparcia

KBO 2018 ulotka

Poprzedni artykułKwidzyński zespół katedralno-zamkowy ogłoszony pomnikiem historii
Następny artykułSkarby Muzeum w Kwidzynie – kabinet stołowy XVII wieku i jego konserwacja