Lista projektów dopuszczonych do głosowaniaw trzeciej edycji Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

 

Burmistrz Miasta Kwidzyna

na podstawie § 2 ust. 8 Regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, po weryfikacji i ocenie
dokonanej przez Zespół ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego i zatwierdzeniu przez doraźną Komisję
Rady Miejskiej ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego

ogłasza listę projektów dopuszczonych do głosowania

w trzeciej edycji Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego

 

1. Utworzenie siłowni plenerowej na Osiedlu Bajkowym 43 911 zł

2. Akademia Seniora 19 808 zł

3. Festyn Sportowo-Rekreacyjny „Senior i rodzina” 12 000 zł

4. Monitoring wizyjny na Osiedlu Sybiraków 28 400 zł

5. Modernizacja chodników w obszarze ul. Krańcowej – budowa chodnika z kostki brukowej 75 000 zł

6. Zakup i instalacja 70 bezpiecznych stojaków rowerowych na terenie miasta 17 500 zł

7. Modernizacja chodników przy ul. Baczyńskiego – budowa chodnika z kostki brukowej w sąsiedztwie bloków na ulicy Wschodniej 155 000 zł

8. Wykonanie i montaż „Gabloty Galerii kwidzyńskiego sportu” 18 900 zł

9. Budowa zadaszenia nad kortem do tenisa ziemnego 205 656 zł

10. Zakup quada ratowniczego wraz z przyczepą do transportu poszkodowanego oraz wyposażeniem ratowniczym i AED dla OSP Kwidzyn 75 600 zł

11. Instalacja większej ilości sprzętu rekreacyjno-ruchowego na placu zabaw dla dzieci na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 20 000 zł

12. Siłownia na wolnym powietrzu 23 001 zł

13. Samoobsługowy serwis rowerowy 21 140 zł

14. Przebudowa ciągu pieszego (deptaka) ul. Miedziana 446 000 zł

15. Rewitalizacja stawu przy ul. Granicznej w Kwidzynie 190 000 zł

16. „Kwidzyn przyjazny obcokrajowcom” – broszura z cennikiem i regulaminem pływalni miejskiej 3 800 zł

 

Łączny koszt projektów – 1 355 716 zł

 

Jednocześnie Burmistrz Miasta Kwidzyna informuje, że w wyniku weryfikacji i oceny dokonanej przez Zespół ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz przez doraźną Komisję Rady Miejskiej ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, niżej wymienione projekty nie zostały dopuszczone do głosowania:

1. Boisko sportowe do piłki nożnej (Miłosna)

Koszt projektu: 130 000 zł

Niespełnienie kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 5 Regulaminu KBO.

Zaproponowana technologia wymaga, aby dla zapewnienia właściwego stanu murawy czas użytkowania boiska był ograniczony. W przeciwnym razie murawa ulegać będzie niszczeniu. Ponadto koszty utrzymania boiska trawiastego we właściwym stanie są stosunkowo wysokie. Rozwiązanie
ze sztuczną murawą znaczenie podnosi koszty wykonania. Dodatkowo na przeszkodzie stoją obowiązujące przy projektowaniu warunki techniczne, wymagające zachowania odległości 10m od miejsc parkingowych i drogi krajowej, co znacznie ograniczyłoby powierzchnię boiska.

2. Plac zabaw dla dzieci przy ul. Kasprowicza

Koszt projektu: 165 500 zł

Niespełnienie kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 5 Regulaminu KBO.

Realizacja projektu byłaby niezasadna z uwagi na bliskie sąsiedztwo istniejącego już placu zabaw, ogólnodostępnego przy Przedszkolu Niepublicznym Nr 2. Ponadto realizacja projektu na wskazanym terenie wymagałaby zgody wszystkich użytkowników wieczystych, co ze względu na ich dużą liczbę i terminy określone w harmonogramie trzeciej edycji KBO, praktycznie czyni ją nierealną.

3. Oświetlenie bieżni stadionu miejskiego

Koszt projektu: 50 000 zł

Niespełnienie kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 6 Regulaminu KBO.

Projekt jest znacząco niedoszacowany. Realny koszt wykonania profesjonalnego oświetlenia bieżni to min. 200.000 zł. Ponadto docelowo planowana jest modernizacja tego obiektu sportowego, ze zmianą geometrii bieżni, co będzie miało wpływ na usytuowanie oświetlenia.

4. Remont zaułka przy ul. Broniewskiego

Koszt projektu: 187 000 zł

Niespełnienie kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 5 Regulaminu KBO.

Realizacja projektu w roku 2018 nie jest zasadna. Na obszarze tym w roku 2019 prowadzone będą prace ziemne związane z budową sieci ciepłowniczych przez PEC Sp.z o.o.

5. Projekt koncepcji budowy miejsca wypoczynku przy Gimnazjum Nr 2 – rewitalizacja terenu przy Krańcowej 10B, 10C oraz 10D

Koszt projektu: 20 000 zł

Niespełnienie kryterium określonego w § 1 ust. 4 Regulaminu KBO.

Projekt nie tworzy zamkniętej całości, dotyczy jedynie wykonania koncepcji, a nie uwzględnia etapu realizacji.

6. Rozbudowa „Orlika” przy ul. Topolowej

Koszt projektu: 20 000 zł

Niespełnienie kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 5 Regulaminu KBO.

Na wskazanym w projekcie terenie planuje się w przyszłości powiększyć istniejące boisko do rozmiarów pełnowymiarowego boiska piłkarskiego. W pierwszej kolejności należy opracować koncepcję docelowego zagospodarowania terenu (rozbudowa boiska i jego zaplecza), aby zapewnić spójność funkcjonalną i przestrzenną terenu.

7. Oczko wodne na skwerze przy pływalni ul. Wiejska-Topolowa

Koszt projektu: 9 000 zł

Niespełnienie kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 5 Regulaminu KBO.

Projekt koliduje z zaprojektowanym na tym terenie wielofunkcyjnym obiektem sportowym (kryte lodowisko zimą, korty tenisowe latem).

8. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym poprzez utworzenie profesjonalnej świetlicy socjoterapeutycznej w Kwidzynie

Koszt projektu: 297 350 zł

Niespełnienie kryterium określonego w § 2 ust. 5 Regulaminu KBO.

Przedmiot projektu dotyczy zadań statutowych organizacji pozarządowych działających na terenie miasta (np. Fundacja Edukacji i Rozwoju „Flow”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p.w. św. Józefa w Kwidzynie).

9. Rewitalizacja skweru przy ul. Korczaka

Koszt projektu: 249 500 zł

Niespełnienie kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 2 Regulaminu KBO.

Brak tytułu prawnego do gruntu (zgody wszystkich użytkowników wieczystych działki) przewidzianego na realizację projektu.

10. Modernizacja podjazdu przy ul. Piłsudskiego 51-budowa chodnika z kostki brukowej

Koszt projektu: 20 000 zł

Niespełnienie kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 2 Regulaminu KBO.

Brak tytułu prawnego do gruntu (zgody wszystkich użytkowników wieczystych działki) przewidzianego na realizację projektu.

11. Remont chodnika przy ul. Połomskiego wzdłuż budynków od nr 1 do nr 9 do ulicy Hallera w Kwidzynie

Niespełnienie kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 2 Regulaminu KBO.

Brak tytułu prawnego do gruntu (zgody wszystkich użytkowników wieczystych działki) przewidzianego na realizację projektu.

12. „Być jak Radwańska” – projekt zmiany nawierzchni oraz przykrycia powłoką balonową jednego z kortów tenisowych nad Liwą przy ul. Baczyńskiego

Koszt projektu: 418 441 zł

Niespełnienie kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 5 Regulaminu KBO

Realizacja dwóch projektów zadaszenia kortów tenisowych (drugi projekt, którego koszt jest dwukrotnie niższy, dotyczy kortu na stadionie miejskim) ze względów finansowych jest nieracjonalna.

 

Ponadto Burmistrz Miasta Kwidzyna informuje, że:

1) na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu KBO dwa projekty ze względu na to, że dotyczyły tego samego zadania, zostały połączone w jeden projekt pn. „Rewitalizacja stawu przy ul. Granicznej w Kwidzynie”,
2) projekt „Aplikacja turystyczna dla Miasta Kwidzyna” oraz projekt „Impuls Życia dla ROD”

zostały wycofane przez swoich autorów.

Poprzedni artykułIII edycja KBO – koniec weryfikacji
Następny artykułProjekty III edycji KBO – kolejność na liście do głosowania