Zakończyła się weryfikacja formalno-prawna projektów złożonych w ramach III edycji Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Poniżej prezentujemy adresy punktów do głosowania oraz opisy poszczególnych projektów na które będzie można zagłosować w dniach 9 do 20 października.

Swoje głosy oddawać można w następujących punktach:

1. Urząd Miejski ul. Warszawska 19 07:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku,

2. Kwidzyńskie Centrum Kultury 08:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku, ul. 11 listopada 13

3. Hala Widowiskowo-Sportowa – Pływalnia 08:00 – 21:00 codziennie, ul. Wiejska 1a

4. Niepubliczne Przedszkole „Promyk” 10:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku, ul. Kazimierza Wielkiego 2

5. Biblioteka Miejsko-Powiatowa 10:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku, ul. Józefa Piłsudskiego 21

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U z 2016r. poz. 2046, ze zm.) oraz osoby, które w terminie głosowania ukończyły 75 lat, mogą głosować przy wykorzystaniu urny pomocniczej (dostarczonej pod wskazany adres) po uprzednim uzgodnieniu terminu głosowania, w dniach określonych w ust. 2, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, pod numerem telefonu: 55 6464 777.

Uprawnieni do udziału w głosowaniu są wszyscy mieszkańcy miasta Kwidzyna, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyli 16 lat.

Uprawnieni do głosowania otrzymują jedną kartę, na której wybierają maksymalnie trzy projekty, poprzez wpisanie numeru projektu do wyznaczonych kratek.

Oddanie większej liczby kart do głosowania, wskazanie więcej niż trzech projektów lub oddanie czystej karty bez dokonanego wyboru projektu czyni głos nieważnym.

Zarzadzenie_Burmistrza_ws._wzynaczenia_punktow_do_glosowania.pdf28.06 KB

Poprzedni artykułSenioralia 2017
Następny artykułIII edycja KBO – projekty dopuszczone do głosowania