31 sierpnia 1980 roku, po dwóch tygodniach strajków w całym kraju, w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w Gdańsku podpisano Porozumienie Sierpniowe między rządem a strajkującymi robotnikami, pod przywództwem Lecha Wałęsy. Podstawą tych Porozumień było 21 robotniczych postulatów, spośród których najważniejsze było utworzenie „niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych”. Poza postulatami ekonomiczno-bytowymi (wzrost płac i ich waloryzacja, pełne zaopatrzenie rynku w artykuły żywnościowe, obniżenie wieku emerytalnego, wolne soboty, więcej mieszkań i miejsc w żłobkach i przedszkolach, etc.) protestujący robotnicy wywalczyli między innymi prawo do strajku. Ówczesne władze zobowiązały się także do przestrzegania konstytucyjnej wolności słowa, zaprzestania represji za przekonania, przywrócenie do pracy zwolnionych z powodów politycznych, a także doboru kadry kierowniczej w zakładach pracy według kompetencji, a nie przynależności partyjnej. Mieszkańcy Kwidzyna także mają swoją małą cegiełkę w tych wydarzeniach, bo wiele miejscowych zakładów pracy organizowało strajki solidaryzujące się ze stoczniowcami. Zwycięstwo robotników i powstanie „Solidarności” było początkiem demontażu systemu komunistycznego w Polsce, choć na ostateczne zwycięstwo trzeba było czekać dziesięć lat.
40 lat temu „Solidarność” zwyciężyła, bo po raz pierwszy w walce o wolność połączyła Polaków ponad podziałami. Dziś takiej SOLIDARNOŚCI potrzebują nasi sąsiedzi – Białorusini, walczący o swoje prawa obywatelskie z autorytarnym systemem.

Poprzedni artykułTransmisja online z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie
Następny artykułRocznica Września 1939