Burmistrz Miasta Kwidzyna  działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021 r, poz. 2213)

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowe niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Kwidzyna, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie księga wieczysta GD11/00031159/0

Malborska działka nr 137/8 i 437

Malborska działka nr 138/2

mapa

Poprzedni artykułOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Granicznej z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniowo- usługową
Następny artykułOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Poligonowej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową