Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera w zakresie przygotowania i wspólnej realizacji planowanego projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie 5.17. Usługi społeczne i zdrowotne.

Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza otwarty nabór na partnera w zakresie wspólnej realizacji planowanego projektu w ramach programu regionalnego:
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
Priorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)
Działanie 5.17. Usługi społeczne i zdrowotne (konkurs FEPM.05.17-IZ.00-001/24).

Regulamin naboru stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 853/2024 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 28 marca 2024 r.

Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na partnera w zakresie wspólnej realizacji projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie 5.17. Usługi społeczne i zdrowotne w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 82–500 Kwidzyn w terminie do dnia 19 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00 .

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami dot. naboru: https://bip.kwidzyn.pl/m,15811,pomoc-spoleczna.html

Poprzedni artykułZobaczyli kawałek świata, a świat zobaczył ich!
Następny artykułNiebieski Bieg Świadomości Autyzmu