pdf

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 „Jakość edukacji ogólnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Miasto Kwidzyn, ogłasza otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 „Jakość edukacji ogólnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór partnera odbywać się będzie w terminie do dnia 28.12.2015 r. do godz. 10.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach działania 3.2. Edukacja Ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej RPO WP 2014-2020” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Kwidzynie, Zespół ds. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych pok. 313 ul. Warszawska 19, 82 – 500 Kwidzyn.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

1._Zarzadzenie_nr_120_2015.pdf250.16 KB

docx2._Formularz_oferty.docx15.09 KB

 

Poprzedni artykułWarsztaty serowarskie
Następny artykułMMTS Kwidzyn – Chrobry Głogów