Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2020 r. w dziedzinie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa”.

Termin realizacji zadania: od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Załączniki: