Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2020 r. dziedzinie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Termin realizacji zadania: od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Załączniki: