Od 19 października do 1 listopada 2020 można głosować na projekty Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku głosowanie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, na dedykowanej stronie internetowej KBO: https://kwidzyn.budzet-obywatelski.org/
Uprawnieni do udziału w głosowaniu są wszyscy mieszkańcy Kwidzyna. W przypadku głosowania przez osoby małoletnie konieczna jest zgoda opiekuna prawnego, którą można pobrać ze strony KBO. Kolejność projektów poddanych pod głosowanie została ułożona w drodze losowania. Uprawnieni do głosowania mogą oddać w głosowaniu tylko jeden głos, wybierając maksymalnie trzy projekty. Oddanie większej liczby głosów czyni głos nieważnym. Projekty, które w głosowaniu uzyskały mniej niż 35 głosów poparcia, nie będą realizowane. W przypadku jednakowej liczby głosów zakwalifikowany do realizacji projekt wybrany zostanie drogą losowania. Po zakończeniu głosowania zostanie ustalona lista rankingowa projektów według liczby uzyskanych głosów. Do realizacji przyjęte zostaną kolejne projekty o największej liczbie głosów, do wysokości środków przeznaczonych na realizację KBO. Burmistrz Kwidzyna, po zakończeniu głosowania, do 3 listopada, ogłosi listę projektów przyjętych do realizacji na stronie internetowej KBO oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.
Przypomnijmy, że mieszkańcy mają do wyboru 16 projektów, które przeszły weryfikację formalną, merytoryczną i zostały zatwierdzone przez Komisję Rady Miejskiej ds. Budżetu i Rozwoju oraz Burmistrza Andrzeja Krzysztofiaka. Są to następujące projekty:
1.Bezpieczny plac zabaw i skatepark na stadionie miejskim -120 000 zł
4.Aktywne i bezpieczne przejścia dla pieszych -447 700 zł
5.Tor zabaw dla Twojego Pupila! – 82 800 zł
6.”Zielony zakątek” czyli dzieci bliżej natury – 60 000 zł
7.Makieta (odlew z brązu) w skali 1:200 zespołu katedralno-zamkowego wraz z przedzamczem stan na przełom XV/XVI w. – 209 000 zł
9.Boisko wielofunkcyjne na rogu ulic: Akacjowej-Klonowej-Orzechowej- 220 000 zł
11.Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy i profilaktyki przeciwpożarowej dla mieszkańców Kwidzyna- 64 750 zł
14.Spotkajmy się w teatrze… Wystawienie komediowej sztuki teatralnej dla mieszkańców Kwidzyna i okolic, w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej – 25 000 zł
15.Plac zabawa na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych nad Liwą – 241 669,79 zł
16.Montaż kamer monitoringu w pobliżu placu zabaw i parku za Urzędem Miejskim – 40 000 zł
17.Samoobsługowy serwis rowerowy – 67 008,70 zł
19.Park Rowerowy Kwidzyn – 270 000 zł
21.Oświetlenie „Orlika” przy ulicy Topolowej – 185 000 zł
22.Bezpieczne place zabaw – zakup i montaż kamer do monitoringu placu zabaw – 277 432,22 zł
25.Kwidzyńska Jadłodzielnia – 13 500 zł
28.Modernizacja boisk siatkówki plażowej na stadionie miejskim, oświetlenie, ogrodzenie oraz doposażenie istniejącej bazy zgodnie z wytycznymi PZPS -176 000 zł.
Łączny koszt projektów 2 499 860,71 zł. Kwota przeznaczona w budżecie miasta na realizację wybranych projektów – 1 000 000 zł.
Poprzedni artykułPomoc od Joannitów 
Następny artykułNowe obostrzenia i pomoc dla seniorów