Urząd Miejski
fot. Archiwum UM

Rada Ministrów z uwagi na profilaktykę rozprzestrzeniania się koronawirusa podjęła dziś decyzję o zawieszeniu od czwartku 12 marca do środy 25 marca zajęć dydaktyczno-wychowawczych na terenie całej Polski.

W najbliższy czwartek i piątek, tj. 12 i 13 marca, żłobki, przedszkola i szkoły na terenie Kwidzyna będą prowadzić swoją działalność w systemie opiekuńczym, tj. kadra nauczycielska zapewni opiekę nad dziećmi, jednak bez prowadzenia lekcji i innych przewidzianych zajęć. Zgodnie z zaleceniami Rady Ministrów rodzice, którzy w tym czasie (12 i 13 marca) są w stanie zapewnić opiekę nad najmłodszymi proszeni są o pozostanie z dziećmi w domach.

W okresie przerwy od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dyrektorzy kwidzyńskich szkół w miarę możliwości wdrożą system zastępczych form nauczania, adresowanych w szczególności do uczniów klas 7 i 8. Prosimy rodziców i uczniów o śledzenie stron internetowych i e-dzienników kwidzyńskich szkół. Znajdą się tam niezbędne informacje.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o możliwości skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługującego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).

Więcej informacji na temat zasiłku:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/3200403

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19

Czym jest koronawirus?
Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową, np. grypie sezonowej (w przypadku której szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?
Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Więcej szczegółów: www.gis.gov.pl,www.gov.pl/zdrowie

Instrukcja poprawnego mycia rąkUlotka zawierająca informacje na temat koronawirusa

Poprzedni artykułKoronawirus – odwołane miejskie wydarzenia – stan na dzień 10 marca
Następny artykułKoronawirus – wesprzyjmy seniorów