Oficjalny Portal Miasta Kwidzyna

Logo Unii Europejskiej
Kwidzyn z lotu ptaka

Przebudowa ul. Prostej

W ramach 8. edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Miasto Kwidzyn otrzymało bezzwrotne dofinansowanie dla inwestycji „Przebudowa ul. Prostej w Kwidzynie”. Obecnie...
Kościół św. Trójcy w Kwidzynie z lotu ptaka

Dofinansowanie prac konserwatorskich

Miasto Kwidzyn otrzymało bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z I edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wsparciem...
osoba na wózku inwalidzkim

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Miasto Kwidzyn przystępuje do naboru wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej...
Plakat programu "Opieka 75+" - treść plakatu zawarta w artykule

Program „Opieka 75+” 2023

7 czerwca 2023 r. Burmistrz Miasta Kwidzyna podpisał umowę na otrzymanie środków w ramach Programu “Opieka 75+” na rok 2023. Miasto Kwidzyn otrzymało dotację w...
Plakat promocyjny programu Korpus Wsparcia Seniorów - treść zawarta we wpisie

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

15 czerwca 2023 r. Burmistrz Miasta Kwidzyna podpisał umowę na otrzymanie dotacji zgodnie z Programem “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w ramach modułu...

Polski Ład – edycja II

Miasto Kwidzyn otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (edycja II) w wysokości 4 050 000,00 zł na realizację zadania pn....
pasek logotypów projektowych - od lewej: Fundusze Europejskie; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; Unia Europejska

Informacja o trwałości projektu „RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej”

W związku z zakończeniem realizacji projektu „RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 6...
dziewczyna na wózku inwalidzkim obok siedzi pies

Dostępne Miasto Kwidzyn

Miasto Kwidzyn realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępne Miasto Kwidzyn” finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem przedsięwzięcia...
dziewczyna na wózku inwalidzkim obok siedzi pies

Dostępne mieszkanie – dla niepełnosprawnych

W ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” realizowanego przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwracamy Państwa uwagę na moduł „Dostępne Mieszkanie”. „Dostępne Mieszkanie”...

„Opieka wytchnieniowa” – rusza nabór wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150...