Oficjalny Portal Miasta Kwidzyna

Logo Unii Europejskiej
pasek logotypów projektowych - od lewej: Fundusze Europejskie; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; Unia Europejska

Informacja o trwałości projektu „RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej”

W związku z zakończeniem realizacji projektu „RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 6...
pasek logotypów projektowych - od lewej: Fundusze Europejskie; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; Unia Europejska

Projekty: RAZEM – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie oraz RAZEM na rzecz kwidzyńskiej...

      Miasto Kwidzyn rozpoczęło realizację dwóch wzajemnie uzupełniających się projektów dotyczących szeroko rozumianej rewitalizacji: RAZEM – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie oraz RAZEM na rzecz...