UM
fot. Archiwum UM

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.593) oraz § 25 ust. 4 i 5 Statutu Miasta Kwidzyna stanowiącego załącznik do uchwały nr IX/110/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kwidzyna ( Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 4605).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje XXXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2022 roku o godz. 15:00

Zgodnie z art. 15 zzx  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”, według następującego porządku:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, które zostały zajęte przez uchodźców z Ukrainy w celu nieodpłatnego zakwaterowania;
  2) w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy;
  3) w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2022.
 1. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji: https://youtu.be/93_gG_xwREU

Poprzedni artykułZmiana organizacji ruchu na ul. Katedralnej
Następny artykułZwolnienie z podatku od nieruchomości – aktualizacja