infografika prezentująca dom i monety

Rada Miejska w Kwidzynie podjęła drugą uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2022 r. budynków mieszkalnych lub ich części, które zostały zajęte (zamieszkałe) przez uchodźców z Ukrainy, w celu nieodpłatnego zakwaterowania.

Zwolnienie dotyczy budynków mieszkalnych lub mieszkań, w których nieodpłatnie zakwaterowano osoby, które po 24 lutego 2022 r. przybyły z Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi toczącymi się w tym kraju.

Uchwała obecnie czeka na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i po jej ogłoszeniu wejdzie w życie.

Osoby zamierzające skorzystać ze zwolnienia powinny złożyć do Burmistrza Miasta Kwidzyna:

  1. Zgłoszenie o zamiarze korzystania ze zwolnienia, będący załącznikiem do Uchwały Nr XXXIX/362/22 Rady Miejskiej w Kwidzynie, z dnia 6 kwietnia 2022 r. oraz
  2. Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 lub jej korektę /deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 lub jej korektę wraz z załącznikami ZIN-2 lub ZDN-2.

Zgłoszenie – załącznik

IN-1 załącznik informacja o nieruchomościach

ZIN-2 załącznik

Uchwalone zwolnienie dotyczy tylko budynków mieszkalnych lub ich części (mieszkań), które w Ewidencji Gruntów i Budynków są tak sklasyfikowane i opodatkowane podatkiem od nieruchomości w 2022 r. stawką przewidzianą dla budynków mieszkalnych (0,75 zł za 1 m²). Grunty związane z tymi budynkami nie podlegają zwolnieniu.

Uchwała obowiązuje do 31.12. 2022 r.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać telefonicznie pod numerami:

  • 55 646 4710;
  • 55 646 4742.
Poprzedni artykułXXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kwidzynie
Następny artykułDobranocki teatralne – Cyrk