11 09 2015 dworek1

Trwa przygotowanie dokumentacji technicznej, dotyczącej modernizacji budynku przy ul. Warszawskiej 18. W gmachu naprzeciwko urzędu mają powstać między innymi dom dziennego pobytu dla seniorów oraz miejsce do zajęć prowadzonych dla dzieci autystycznych. Wstępny, szacunkowy koszt modernizacji gmachu to ok. 1,3 mln zł. Samorząd miasta planuje rozpoczęcie modernizacji w przyszłym roku. Na wykonanie projektu zaplanowano w tym roku 80 tys. zł.
Budynek ma spełniać trzy funkcje. Pierwsza to przygotowanie miejsca w których mogliby przebywać seniorzy. Chodzi o stworzenie na parterze budynku domu dziennego pobytu dla ok. 30 seniorów. Na piętrze, po wykonaniu remontu, stworzone ma zostać miejsce dla dzieci autystycznych. To na razie wstępna koncepcja. Kolejną część budynku, w której dawniej znajdowały się magazyny obrony cywilnej, ma zostać przeznaczona na działalność stowarzyszenia, które zajmuje się wojskowością, historią oręża polskiego i organizowaniem zawodów strzeleckich.
Modernizacja budynku związana jest między innymi z planowanym przez samorząd miasta przystąpieniem do rządowego programu „Senior-Wigor”. Stwarza on możliwość dofinansowania tworzenia domów dziennego pobytu dla seniorów. Według założeń programu ma to być miejsce aktywizacji osób starszych, łączące między innymi funkcje klubu seniora z uniwersytetem trzeciego wieku. Dotacja z budżetu państwa może zostać przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów adaptacji i zakup wyposażenia oraz na utrzymanie domu. Maksymalnie będzie można uzyskać kwotę 250 tys. zł na modernizację budynku i zakup sprzętu, a później dopłatę 200 zł do jednej osoby. Nie wiadomo na razie kto zajmie się prowadzeniem domu dziennego pobytu dla seniorów. Według rządu celem programu „Senior-Wigor” jest wsparcie osób nieaktywnych zawodowo od 60 roku życia przez zapewnienie między innymi odpowiedniej oferty opiekuńczej, socjalnej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej, a także sportowo-rekreacyjnej oraz terapii zajęciowej.
11 09 2015 dworek2

Poprzedni artykułSmak Jesieni
Następny artykułWsparcie dla dużych rodzin