egzamin-ósmoklaisty

Punktualnie o godz. 9.00 w kwidzyńskich szkołach podstawowych rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. Trwał on 120 minut. W naszym mieście do egzaminu przystąpiło 400 uczniów tj. w SP 6 114 uczniów, SP 2 98 uczniów, w SP 4 79 uczniów, SP 5 61 uczniów, w SPOMS 30, a w Społecznej Szkole Podstawowej egzaminowanych jest właśnie 18 uczniów. Wszyscy przystępujący do egzaminu zmierzyli się z językiem polskim, jutro przystąpią do egzaminu z matematyki, a w czwartek sprawdzą swoją wiedzę z języka obcego. Wyniki będą znane 31 lipca.

W związku z sytuacją epidemiczną egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany zgodnie ze specjalnymi wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

W wytycznych zapisano, że na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły.

W egzaminie nie może uczestniczyć osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą, jeśli ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający mają zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos.

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

Rodzic lub opiekun prawny nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zadający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.

Poprzedni artykułZmiany w rozkładzie jazdy miejskich autobusów
Następny artykułUWAGA – konkurs:)