02 02 2016 kasprowicza1

Informujemy, że od 3 lutego 2016 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicy Kasprowicza – od skrzyżowania z ulicą Reymonta do ul. Polnejbędzie obowiązywał ruch jednostronny w dół do ul Polnej.

02 02 2016 kasprowicza2