21 04 2016 splyw1

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa zaprasza mieszkańców Kwidzyna do uczestnictwa w spływach kajakowych.
Brak wody w Liwie od ostatnich kilku lat uniemożliwia realizację spływów na tej rzece. Od maja organizujemy pięć bezpłatnych spływów kajakowych na Wiśle
obejmujących dwudziestoosobowe grupy. Jest to możliwość łączenia wysiłku fizycznego z relaksem, integracją społeczną oraz podziwianiem walorów przyrody. Poza tym spływ stanowi okazję do zdobycia wiedzy o ekosystemie Wisły. Sześciogodzinny spływ stanowi możliwość do poznania swoich własnych możliwości zarówno dla laików, jak
i profesjonalistów.

Warsztaty w trakcie spływu

W spływach będzie brał udział każdorazowo edukator ze Stowarzyszenia Eko –Inicjatywa wyspecjalizowany w zaplanowanych zagadnieniach.
Proponowane tematy to:
Ptaki Doliny Dolnej Wisły, Oczyszczanie wód powierzchniowych i działania przeciwpowodziowe, Drzewa w krajobrazie Dolnej Wisły, Siedliska gatunków chronionych i walory przyrodnicze Wisły, Ryby wód Dolnej Wisły.
Podczas każdego spływu nad bezpieczeństwem uczestników czuwał będzie ratownik. Zapewniamy bezpłatny transport oraz ubezpieczenie NNW.
Do udziału w spływach zapraszamy mieszkańców Kwidzyna w różnym przedziale wiekowym – wiek minimalny uczestnika 13 lat (uczestnicy niepełnoletni będą proszeni o dostarczenie zgody rodziców na udział).
Zwracamy uwagę na możliwość integracji międzypokoleniowej.
Każdy z uczestników proszony jest o zapewnienie wyżywienia we własnym zakresie.

Zapisy:
– w godzinach 8:00-15:00
– pod numerem telefonu (55) 261 22 16 lub (55) 261 37 97
– możliwość zgłoszenia grup maksymalnie dwudziestoosobowych lub pojedynczych osób
– terminy są ustalane indywidualnie
– osoba kontaktowa: Janusz Kowalak

Liczba miejsc ograniczona!
Załączone zdjęcia pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa

21 04 2016 splyw2

21 04 2016 splyw3

21 04 2016 splyw4

Poprzedni artykułOgłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację Edukacji i Rozwoju „FLOW” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 239 ze zm.)
Następny artykułPomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego