Urzad Miasta A

Kaziemierz Gorlewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie
Marian Frankowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie
Wiesław Nowakowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie
Wiesław Wosiak Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie