dworzec

Uroczystość zakończyła 8-letnie starania samorządu lokalnego ukierunkowane w stronę przejęcia budynku dworca kolejowego.
Zabiegi wokół przejęcia budynku rozpoczęły się w październiku 2004r., kiedy na skutek postępującej degradacji technicznej i estetycznej budynku, zostało wystosowane do PKP S.A. pismo zawierające chęć przejęcia budynku dworca.
Adresat zaproponował zbycie budynku w drodze przetargu w oparciu o wycenę nieruchomości. Takie rozwiązanie w kontekście znacznej skali niezbędnych prac, jakie należałoby podjąć w celu przywrócenia świetność temu budynkowi było trudne do przyjęcia. Gmina Miejska Kwidzyn podjęła stosowne kroki, które doprowadziły do osiągnięcia kompromisu w negocjacjach. Z pomocą na tym etapie przyszli parlamentarzyści z Kwidzyna Jerzy Kozdroń i Leszek Czarnobaj.

Efektem tych działań było podpisanie w dniu 5 czerwca br. protokołu uzgodnień w sprawie warunków przekazania na rzecz Gminy Miejskiej Kwidzyn praw majątkowych do kwidzyńskiego dworca kolejowego. Wartość nieruchomości została określona w operacie szacunkowym na kwotę 1 523 750 zł netto.
Na mocy aktu notarialnego, który został zawarty 1 października br. od 8 października Gmina Miejska Kwidzyn za kwotę 210 135 zł stała się użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej o pow. 0,1910 ha oraz właścicielem postawionego na tej działce budynku dworca kolejowego o pow. 1 232 m kw.

Prace remontowo – modernizacyjne, których koszt szacowany jest na około 3.6 mln zł, zaplanowano na lata 2013-2014.
Budynek oprócz pełnienia funkcji związanych z obsługą przewozu kolejowego osób zostanie zagospodarowany zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej (m.in siedziby instytucji kulturalnych i Straży Miejskiej).

Poprzedni artykuł„Smak Jesieni”
Następny artykułWspaniałe otwarcie sezonu pływaków MTS Kwidzyn