kwidzyn logo

Informuję, że z przyczyn formalnych, Burmistrz Miasta Kwidzyna odwołuje otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sportu, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz promocji i ochrony zdrowia ogłoszony w dniu 21 listopada 2011r.

Marek Konieczek
Pełnomocnik Burmistrza ds. Społecznych i Mieszkaniowych