rewitalizacja thumb

Już w pierwszej połowie września mieszkańcy Kwidzyna będą mogli korzystać z super nowoczesnej pracowni Multicentrum, która właśnie powstaje w pomieszczeniach Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.

Zakup wyposażenia dla Multicentrum został zrealizowany i dofinansowany w ramach projektu „Razem – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie”. Koszt urządzeń to niespełna 900 tys. zł. Dostawę realizuje firma PERFEKTUS SYSTEM Sp. z o. o. z Kielc, którą wyłoniono w postępowaniu przetargowym. Realizatorem projektu jest Miasto Kwidzyn.

W kwidzyńskiej pracowni Multicentrum znajdować się będzie kilka tematycznych modułów. Pierwszy z nich to moduł MULTIMUZYKA, który posiadał będzie nowoczesne urządzenia do nauki muzyki.

Kolejny to moduł MULTIPRZYRODA i MULTIEKOLOGIA, w którego skład wchodzą między innymi symulatory energii słonecznej, wiatrowej, hydroelektrycznej, hydrosolarnej, a także zestaw czujników do doświadczeń z zakresu chemii, fizyki i biologii wraz z oprogramowaniem.

Najbardziej rozbudowany moduł to MULTINAUKA I MULTITECHNIKA zawierający urządzenia do nauki robotyki, przenośniki i maszyny sortujące, system do nauki programowania i kodowania z platformą jezdną czy zestaw do samodzielnej budowy robota. Dzięki temu modułowi będzie można również poznać zasady działania robota kartezjańskiego czy skomputeryzowanego magazynu. Znajdą się tam ponadto urządzenia do interaktywnego nauczania dzieci w wieku 5-8 lat. Oprócz tego dostępna będzie także drukarka 3D oraz klocki do nauki programowania.

Oficjalne otwarcie Multicentrum odbędzie się 10 września br. O szczegółach będzie informować Biblioteka Miejsko-Powiatowa.

 

Wyposażenie Multicentrum zakupiono w ramach projektu pn. „Razem – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Razem – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie” dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

UE 2

 

23 08 2019 multicentrum1

23 08 2019 multicentrum2

23 08 2019 multicentrum3

23 08 2019 multicentrum4

23 08 2019 multicentrum5

23 08 2019 multicentrum6

23 08 2019 multicentrum7

23 08 2019 multicentrum8

23 08 2019 multicentrum9

23 08 2019 multicentrum10

23 08 2019 multicentrum11

23 08 2019 multicentrum12

23 08 2019 multicentrum13

Poprzedni artykułFotografik Krzysztof Kamiński nie żyje
Następny artykułFamilia Graff Jam