15 05 2013 cyfrowe1

Pierwsze zestawy komputerowe trafią do mieszkańców miasta w ramach unijnego programu „Cyfrowy Kwidzyn – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Dotyczy on między innymi osób o niskich dochodach, mieszkających w rodzinach wielodzietnych lub niepełnosprawnych. Rozpoczęto podpisywanie umów z osobami, które wezmą udział w realizacji programu.
W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu. Pozyskano sprzęt dla 41 mieszkańców Kwidzyna, zarówno dla młodzieży szkolnej, jak i osób dorosłych oraz dla placówek oświatowych. Ogółem pozyskano 156 zestawów komputerowych.
W ostatnich dniach udało się zwiększyć dofinansowanie ze środków europejskich, które pokryją praktycznie 100 % tego zadania. Początkowo miało być 85% po stronie środków europejskich, a 15 % po stronie miasta. Koszt całego projektu to ponad 800 tys. zł.
Oprócz sprzętu komputerowego, który zostanie dostarczony do domów wraz z internetem, przeprowadzone zostaną szkolenia dotyczące podstawy obsługi komputera i internetu. Są one obowiązkowe dla wszystkich uczestników projektu.
Komputery zostaną przekazane w użyczenie. Oznacza to, że nie będą własnością uczestników programu. Nie można ich sprzedać czy komuś udostępnić. Osoby do których trafi sprzęt będą mogły z niego korzystać do 31 marca 2019 roku. Do tego czasu miasto zapewni dostęp do internetu. Rodziny do których trafią komputery mogą spodziewać się kontroli, która sprawdzi wykorzystanie sprzętu, gdyż takie są unijne wymogi. Będą to jednak kontrole zapowiedziane. W ramach tego samego programu każda szkoła podstawowa, gimnazja, biblioteka i Kwidzyńskie Centrum Kultury otrzymają nowe pracownie komputerowe.
Uczestnicy projektu mogą uzyskać informacje na temat realizacji projektu w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie w pokojach nr 311 i 313. Tel. 55 6464 746 716, e-mail: ue@kwidzyn.pl

Poprzedni artykułProjekt „Cyfrowy Kwidzyn – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
Następny artykułDobry Wybór