14 05 2013 projekt1

6 maja 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników Projektu „Cyfrowy Kwidzyn – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.
Podczas spotkania zostały omówione zasady uczestnictwa w projekcie oraz nastąpiło podpisanie umów z beneficjentami projektu. Przedmiotem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu oraz użyczenie sprzętu komputerowego dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z 41 gospodarstw domowych z terenu miasta Kwidzyna. Realizacja projektu ma za zadanie ograniczyć występujące zjawisko wykluczenia cyfrowego osób z grup docelowych, tj. osób z rodzin o niskich dochodach, zastępczych oraz osób niepełnosprawnych. Uczestnicy projektu zostaną również przeszkoleni w zakresie obsługi komputera, korzystania z Internetu, podstaw obsługi programów biurowych i z innych umiejętności niezbędnych do właściwego wykorzystywania przekazanego sprzętu.

Budżet Projektu: 708 003,00 PLN

Czas trwania projektu: 01.03.2012 r. – 31.03.2014 r.

Beneficjent: Gmina Miejska Kwidzyn

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

14 05 2013 projekt2

Poprzedni artykułKlub Ciekawej Książki – spotkanie z pisarzami
Następny artykułKwidzyn przeciwko wykluczeniu cyfrowemu!