kwidzyn logo

Poniedziałek, 14 czerwca 2010 17:00
Konsultacje – Kwidzyńskie Centrum Kultury, Aula, ul. 11 Listopada 13

Wtorek, 15 czerwca 2010 14:15 – 16:00
Konsultacje – zakłady papiernicze IP, ul. Lotnicza 1

Piątek, 18 czerwca 2010 15:00 – 19:00
Konsultacje w czasie Dni Kwidzyna , Stadion Miejski, ul. Sportowa 6

Sobota, 19 czerwca 2010 12:00 – 16:00
Konsultacje w czasie Dni Kwidzyna, Stadion Miejski, ul. Sportowa 6

Niedziela, 20 czerwca 2010 12:00 – 16:00
Konsultacje w czasie Dni Kwidzyna, Stadion Miejski, ul. Sportowa 6

Głównym celem projektu o nazwie „System gospodarki odpadami dla Metropolii Trójmiejskiej” jest dopełnienie lokalnych (gminnych i/lub międzygminnych) systemów gospodarki odpadami w formę kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych województwa pomorskiego. Głównym powodem realizacji projektu jest wynikający z przepisów krajowych i UE fakt, że po 2013 roku zabronione będzie gromadzenie na składowiskach odpadów tzw. frakcji energetycznej, czyli takich odpadów, które można wykorzystać do celów energetycznych.

Wybrana instalacja do termicznego przekształcania odpadów powiązana będzie z obecnie funkcjonującymi na terenie metropolii trójmiejskiej systemami gospodarki odpadami komunalnymi i przetwarzać będzie wyłącznie wysegregowaną frakcję energetyczną odpadów.

Z inicjatywy i na koszt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wykonano „Wielokryterialną analizę możliwości lokalizacji na terenie województwa pomorskiego regionalnej instalacji do termicznego przekształcania energetycznej frakcji odpadów”, w której rozpatrzono potencjalne lokalizacje. Szczegółowej analizie poddano sześć lokalizacji, z których ostatecznie do dalszych prac analitycznych  wybrano dwie – na działce bezpośrednio przylegającej do Oczyszczalni Ścieków „Wschód” oraz na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach, w bezpośrednim sąsiedztwie modernizowanego zakładu gospodarki odpadami komunalnymi.

Dodatkowo rozpatrywana jest lokalizacja instalacji  termicznej na terenie zakładu International Paper w Kwidzynie. Kwidzyn jako producent z  branży papierniczej dysponuje pełną infrastrukturą towarzyszącą dla wskazanej inwestycji. Posiada cztery kotły węglowe, kocioł korowy i sodowy, kompletne systemy technologiczne tj. wodę zdemineralizowaną, kolektor pary itd.

Poprzedni artykułGra historyczna na zamku w Kwidzynie
Następny artykułLetni Jarmark Etnograficzny